VC-Thiền quán

nếu nó dơi luôn ...thì đại sư lại cười..lại một người "die vì chứn!"
đại sư này thật quảng đại hiiiii
Em xin sáng tác thêm 1 đoạn... kiểu bi & hài kịch!
***
Đại Tướng nhấp zalo gửi bộ đội...
Tin nhắn vừa gửi đi được vài phút, anh Hacker phe địch đã dò ra toạ độ đàm đạo của Đại Tướng và Đại Sư...
Ale hấp, 50 cái drone cảm tử lao rầm xuống vị trí của yếu nhân... Đại Sư lẫn Đại Tướng, từ đó ko thấy nói năng gì nữa...
Bộ đội mãi thắc mắc??? Hai vị đi đâu về đâu???
Nhân dân anh hùng quay cuồng, Thủ Lĩnh đã mất, ta phải đi theo phe nào...
Ps: Đại Sư và Đại Tướng đều từ bi, dùng thân xác tạm cõi phàm trần... đỡ drone cảm tử cho đồng pào hưởng lạc.
 
Em xin sáng tác thêm 1 đoạn... kiểu bi & hài kịch!
***
Đại Tướng nhấp zalo gửi bộ đội...
Tin nhắn vừa gửi đi được vài phút, anh Hacker phe địch đã dò ra toạ độ đàm đạo của Đại Tướng và Đại Sư...
Ale hấp, 50 cái drone cảm tử lao rầm xuống vị trí của yếu nhân... Đại Sư lẫn Đại Tướng, từ đó ko thấy nói năng gì nữa...
Bộ đội mãi thắc mắc??? Hai vị đi đâu về đâu???
Nhân dân anh hùng quay cuồng, Thủ Lĩnh đã mất, ta phải đi theo phe nào...
Ps: Đại Sư và Đại Tướng đều từ bi, dùng thân xác tạm cõi phàm trần... đỡ drone cảm tử cho đồng pào hưởng lạc.
:21::21::21:
p.s: Cả đại tướng lẫn đại sư đã cùng vào mật thất bê tông cốt thép dày 1m vài phút trước khi Drone cảm tử lao tới do có lướt mạng trong lúc tranh luận với nhao :19:
 
Em xin sáng tác thêm 1 đoạn... kiểu bi & hài kịch!
***
Đại Tướng nhấp zalo gửi bộ đội...
Tin nhắn vừa gửi đi được vài phút, anh Hacker phe địch đã dò ra toạ độ đàm đạo của Đại Tướng và Đại Sư...
Ale hấp, 50 cái drone cảm tử lao rầm xuống vị trí của yếu nhân... Đại Sư lẫn Đại Tướng, từ đó ko thấy nói năng gì nữa...
Bộ đội mãi thắc mắc??? Hai vị đi đâu về đâu???
Nhân dân anh hùng quay cuồng, Thủ Lĩnh đã mất, ta phải đi theo phe nào...
Ps: Đại Sư và Đại Tướng đều từ bi, dùng thân xác tạm cõi phàm trần... đỡ drone cảm tử cho đồng pào hưởng lạc.
Đời là duyên, duyên chưa tận thành ra chưa tạch được. cũng may nhờ quen biết Chim trang chủ thành ra nhanh chân chui được vào 1 cái hang của lão Tom...trong khi lão còn phân bua với quân ..drone
Quả là 1 nhà zenc pác ái , hông giống như nông dân nhớ câu ...còn rừng xanh còn muối ăn hiiiiiiii
 
Thành cao sao sánh đờ rone
HÙng binh trăm vạn thịt bằm pháo Đô (Chán đô đốc)
Dù rằng một tốt một gươm
Hang kia chốn được trong làng nhân dân
Cần chị cốt sắt bê tôn
Rừng che bộ đội rừng vậy quân thù

View attachment 7827

Lái Đờ rôn thánh Đô hừng hực
Quyết một phen gỏi mực Thiết ca
Biết đâu Đại tướng thiết sa
Hầm sâu thượng tửu, xướng ca ngọc ngà

Khi nào thánh hết Đờ rôn
Thiết ca đội nắp, ngàn bôn mấy hồi


Chú thích: ngàn bôn = 1400
 
CHào mừng thầy cưỡi mây vác trâu chở lại!
Chắc đang chuẩn bị nộp đơn đua trâu cưỡi sóng 1300 của lão Tom?, tưởng đã tịnh ai dè lại úp chén rồi hiiiiii
Đá bạc nhờ mây trắn
TRâu bay nhờ lái Tom
:21::21::21:
Thiền sư tỉnh giấc vút mông trâu :gun_rifle:
Ngoái đầu nghiêng ngó hỏi Tôm đâu :hunt1:
Ở trong trướng gấm Tôm cười ngất :21:
Lừa nốt tướng quân mới ra chầu :24:

Tướng quân loạn chưởng đã từ lâu :102:
Vì nghe thất nghiệp khắp năm châu :tucqua:
Đơn hàng sa sút nên ngồi ngó :43:
Ngờ đâu @tomcat vẫn phi trâu ....:yahoo:
..... tới 1k3 :roflmao:
 
Thiền sư tỉnh giấc vút mông trâu :gun_rifle:
Ngoái đầu nghiêng ngó hỏi Tôm đâu :hunt1:
Ở trong trướng gấm Tôm cười ngất :21:
Lừa nốt tướng quân mới ra chầu :24:

Tướng quân loạn chưởng đã từ lâu :102:
Vì nghe thất nghiệp khắp năm châu :tucqua:
Đơn hàng sa sút nên ngồi ngó :43:
Ngờ đâu @tomcat vẫn phi trâu ....:yahoo:
..... tới 1k3 :roflmao:
confuse thật đấy chứ hiiiiiiii
usa bank sắp ..sập, trần nợ sắp ..ngộp, gdp chếp ngạt....vậy mà hai lão nè cứ mang trâu đi ..phi mới chết hiiiiiiiiiiii
Nhưng mà cây thật khác chi cây sơn?
tiền do bán nhợn khác gì bán tranh? :24:
 
confuse thật đấy chứ hiiiiiiii
usa bank sắp ..sập, trần nợ sắp ..ngộp, gdp chếp ngạt....vậy mà hai lão nè cứ mang trâu đi ..phi mới chết hiiiiiiiiiiii
Nhưng mà cây thật khác chi cây sơn?
tiền do bán nhợn khác gì bán tranh? :24:
Bank sập, .... sập, ngạt.... mà Thiết tướng quân có thấy bọn CK châu Âu, Mỹ với khắp nơi nó sắp vượt đỉnh đến nơi rồi không :21:
Thị Nở là dạng chậm tiến còi xương nhất TG đới :24:
Nở vẫn loanh quanh 1060+/- mà mặt bằng giá cp đã được nâng lên 10-15% cả :21:
Đệu, đệu quá, đệu không thể tin được :24:
 
Thiền sư tỉnh giấc vút mông trâu :gun_rifle:
Ngoái đầu nghiêng ngó hỏi Tôm đâu :hunt1:
Ở trong trướng gấm Tôm cười ngất :21:
Lừa nốt tướng quân mới ra chầu :24:

Tướng quân loạn chưởng đã từ lâu :102:
Vì nghe thất nghiệp khắp năm châu :tucqua:
Đơn hàng sa sút nên ngồi ngó :43:
Ngờ đâu @tomcat vẫn phi trâu ....:yahoo:
..... tới 1k3 :roflmao:
Lão Chim giân kỹ thuật... mà đi nàm thơ, thì hỏi Ck tăng giảm có cái phi lý của ló... có phỏng???
:20::21::21:
:24:
 
confuse thật đấy chứ hiiiiiiii
usa bank sắp ..sập, trần nợ sắp ..ngộp, gdp chếp ngạt....vậy mà hai lão nè cứ mang trâu đi ..phi mới chết hiiiiiiiiiiii
Nhưng mà cây thật khác chi cây sơn?
tiền do bán nhợn khác gì bán tranh? :24:
... lờ... mờ... cờ, Qua có 1 cao thủ 22 năm, 4 tháng rưỡi nghề Ấp Vịt, lên tân lúi tìm... khóc lóc đúng 3 h đồng hồ. Đúng bài của Thiet trưởng quan tướng quân. ( ca kg sai 1 từ). Hoảng quá tỉnh cả giấc thiền... dáo dác nhìn quanh. Ừ thì đúng thế: TG vưỡn CT loan lạc, Méo vẫn doa giải tán CP, Fed vẫn cứ ơm ờ...thất nghiêp khó khăn diễn ra ở tất cả các ngành trong nhà thị nở...dưng Vnindex... giá đó, CP về đáy lich sử... thì cũng là hơp lý thôi...
Hiii. Hay giờ ăn có 2 củ khoai, vai hat lạc, quan sát đã có phần châm sắc bén và kg còn logic nữa...
Dưng cứ tư an ủi, TG vẫn phải sống. Cá mâp vẫn phải đi săn, tướng quân vẫn phải đoc thần chú, Chủ tit CEO Chim non vẫn nàm thơ. Tom vẫn ném bô trong trướng... đó cũng là hơp lý mà... kkk:21::21::21:
 
Bank sập, .... sập, ngạt.... mà Thiết tướng quân có thấy bọn CK châu Âu, Mỹ với khắp nơi nó sắp vượt đỉnh đến nơi rồi không :21:
Thị Nở là dạng chậm tiến còi xương nhất TG đới :24:
Nở vẫn loanh quanh 1060+/- mà mặt bằng giá cp đã được nâng lên 10-15% cả :21:
Đệu, đệu quá, đệu không thể tin được :24:
Tóm lại lúc nào cũng thế, chả có gì phải xoắn cả.
Giờ đánh có T+2, lướt nhanh, TK vẫn kg vấn đề gì... đủ tiên mua khoai kèm lạc... hiu... hiu.
......
2 Tháng nay vừa thiền vừa ngó: hôm nào cũng có cp tím với xanh bền... dễ làm, dễ ăn chứ thầy Chim nhể. Mình thấy ổn, hơp lý trong cái đại phi lý của lão Thiết ... Dễ, bình thường so với quy định về đô khó và bao la của bài song ca của lão Tôm, lão Thiết. Hiiii ( hơi có tí cá nhân nhể)
:21:
G/L
 
Last edited:
Bank sập, .... sập, ngạt.... mà Thiết tướng quân có thấy bọn CK châu Âu, Mỹ với khắp nơi nó sắp vượt đỉnh đến nơi rồi không :21:
Thị Nở là dạng chậm tiến còi xương nhất TG đới :24:
Nở vẫn loanh quanh 1060+/- mà mặt bằng giá cp đã được nâng lên 10-15% cả :21:
Đệu, đệu quá, đệu không thể tin được :24:
Chim lâm xung thầy có thể cho và ý nghe lùa gà tí hiiiiii
 
... lờ... mờ... cờ, Qua có 1 cao thủ 22 năm, 4 tháng rưỡi nghề Ấp Vịt, lên tân lúi tìm... khóc lóc đúng 3 h đồng hồ. Đúng bài của Thiet trưởng quan tướng quân. ( ca kg sai 1 từ). Hoảng quá tỉnh cả giấc thiền... dáo dác nhìn quanh. Ừ thì đúng thế: TG vưỡn CT loan lạc, Méo vẫn doa giải tán CP, Fed vẫn cứ ơm ờ...thất nghiêp khó khăn diễn ra ở tất cả các ngành trong nhà thị nở...dưng Vnindex... giá đó, CP về đáy lich sử... thì cũng là hơp lý thôi...
Hiii. Hay giờ ăn có 2 củ khoai, vai hat lạc, quan sát đã có phần châm sắc bén và kg còn logic nữa...
Dưng cứ tư an ủi, TG vẫn phải sống. Cá mâp vẫn phải đi săn, tướng quân vẫn phải đoc thần chú, Chủ tit CEO Chim non vẫn nàm thơ. Tom vẫn ném bô trong trướng... đó cũng là hơp lý mà... kkk:21::21::21:
công nhận giờ ngày có vài hột gạo lứt! thành ra bớt nhạy bén thật
 
Tóm lại lúc nào cũng thế, chả có gì phải xoắn cả.
Giờ đánh có T+2, lướt nhanh, TK vẫn kg vấn đề gì... đủ tiên mua khoai kèm lạc... hiu... hiu.
......
2 Tháng nay vừa thiền vừa ngó: hôm nào cũng có cp tím với xanh bền... dễ làm, dễ ăn chứ thầy Chim nhể. Mình thấy ổn, hơp lý trong cái đại phi lý của lão Thiết ... Dễ, bình thường so với quy định về đô khó và bao la của bài song ca của lão Tôm, lão Thiết. Hiiii ( hơi có tí cá nhân nhể)
:21:
G/L
bê con trâu nào mà thầy ca hát như chim thế, có thể gợi ý vài con???
 
bê con trâu nào mà thầy ca hát như chim thế, có thể gợi ý vài con???
....Cứ nhác mắt thấy con vit nào đang bơi chuẩn bị mọc cánh thành thiên nga... ô giương cung đánh toach phát cho tôi. Bơi ra vớt vào cứ 2 ngày rưỡi...
1 là: Kg lớn nhiều ông cũng văt lông cho tôi.( còn có cong lông mà nhai)
2. Là: ngo ngoe đòi mọc lông tới 6, 7, 9 ngày thì ông lại để cho nhớn.
3 là: bắt rồi bơi rồi, vớt về rồi... 2, 5 ngày vưỡn thế... chả nhớn. Có phần bay hơi rung lông. Ô cũng pheng cho tôi. Không đc khóc tiếng mán vì tiếc của nhá... hiiii
.... Nói thưc cứ chiu khó nằm Canh Tuyết với Gác Cu... thế nào cảm nhân nó cũng tốt hơn, kg chí ít mắt nó cũng sáng ra do tâp thể duc đều đặn.
.... Nói thanh minh với chủ Tit Phường thì dài, và dất lâu... Dưng cái khó trước hết phải là thợ săn điêu luyên qua bao mùa mưa nắng đã... có phỏng kg lão Thiết.
Chứ gợi ý lại bảo sầu riêng quớ.... hiiii
Vậy, mà tôi cũng nói hết tâm can, ruôt non, già của tôi cho lão biết rồi đó.
Tóm lại, là mùa nào thức đó... chả chấp vào gì, cứ tùy duyên... mà nhàn.
G/L
:21::21::21:
 
....Cứ nhác mắt thấy con vit nào đang bơi chuẩn bị mọc cánh thành thiên nga... ô giương cung đánh toach phát cho tôi. Bơi ra vớt vào cứ 2 ngày rưỡi...
1 là: Kg lớn nhiều ông cũng văt lông cho tôi.( còn có cong lông mà nhai)
2. Là: ngo ngoe đòi mọc lông tới 6, 7, 9 ngày thì ông lại để cho nhớn.
3 là: bắt rồi bơi rồi, vớt về rồi... 2, 5 ngày vưỡn thế... chả nhớn. Có phần bay hơi rung lông. Ô cũng pheng cho tôi. Không đc khóc tiếng mán vì tiếc của nhá... hiiii
.... Nói thưc cứ chiu khó nằm Canh Tuyết với Gác Cu... thế nào cảm nhân nó cũng tốt hơn, kg chí ít mắt nó cũng sáng ra do tâp thể duc đều đặn.
.... Nói thanh minh với chủ Tit Phường thì dài, và dất lâu... Dưng cái khó trước hết phải là thợ săn điêu luyên qua bao mùa mưa nắng đã... có phỏng kg lão Thiết.
Chứ gợi ý lại bảo sầu riêng quớ.... hiiii
Vậy, mà tôi cũng nói hết tâm can, ruôt non, già của tôi cho lão biết rồi đó.
Tóm lại, là mùa nào thức đó... chả chấp vào gì, cứ tùy duyên... mà nhàn.
G/L
:21::21::21:
Tks trưởng lão !
không ngờ lão lại là đồng môn của lão Chán Đô đốc
 
Tks trưởng lão !
không ngờ lão lại là đồng môn của lão Chán Đô đốc
NO.... bác Chán... chắc chiên trứng lâu... các bô pháp chắc thuộc. Mà kỳ thực. Trên võ lâu, thiền quán... cũng = đó ban võ nghê thôi. Nên chắc lão nhìn ngươi này thấy giống người kia... mà thôi.Có thể giống ở cái giống, nhưng có cái chắc gì đã giống.... hiii. Đồng môn Chứng thì đúng rồi, còn đồng môn gì... gì... díu ... díu... mâp mờ thì tôi cũng kg biết... kkk
" Vì xưa nay tôi với Lão Dôn chỉ 2 ACE 1 môn"... kg có người thứ 3. :2:
:21::21::21:
 
Back
Top