Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

Bỏ chơi CK 2023 đi em. Làm việc khác.
Tiền Thì Chuyển hết qua BTC mua 16K đợi 100k năm 2024 bán.
Em note lại nhé.
Mình đợi nhận quà ông già Noel đợt này chắc chuyển hết qua BTC, dự 2024 BTC có 120k Usd.
 
Back
Top