Hỏi cách nạp data cho Ami trực tiếp!

Hình như phải ghép thêm 1 đoạn code nho nhỏ cho cái nến đẹp này chứ chọn trong preference của Ami là ko đủ. Bác @trungnghia hay @wisebull cho em xin nhé. Thanks

Đúng rồi, nó đây, bác lưu ý dòng cuối màu đỏ nghen, tks!

"_SECTION_BEGIN("Candlestick");
UpClose = Close - Ref(Close,-1);
Color = IIf(UpClose > 0, ParamColor( "Up Bar", colorCycle ), ParamColor( "Down Bar", colorCycle ));
PlotOHLC(Open,High,Low,Close,"", Color, styleCandle);
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )) ));
if( ParamToggle("Tooltip shows", "All Values|Only Prices" ) )
{
ToolTip=StrFormat("Open: %g\nHigh: %g\nLow: %g\nClose: %g (%.1f%%)\nVolume: "+NumToStr( V, 1 ), O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )));
}
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Background text");
GfxSelectFont("Time news roman", Status("pxheight")/6 );
GfxSetTextAlign( 6 );// center alignment
GfxSetOverlayMode(1 ) ;
//GfxSetTextColor( ColorRGB( 5, 5, 5 ) );
GfxSetTextColor( ColorHSB( 42, 42, 42 ) );
GfxSetBkMode(0); // transparent
GfxTextOut( Name(), Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/12 );
_SECTION_END();

Nhưng nhớ phải chọn Tool --> Preferences --> Charting --> Candlesticks là use one color for entir candle and hollow body for UP candle
"
 
Bác @trungnghia cho em hỏi là : Em import data từ metstock qua amibroker. Dữ liệu upcom của em một số mã bên amibroker nó không hiển thị, nó là là không có dữ liệu mặc dù là bên metastock vẫn hiển thị đầy đủ. Lúc trước mí vẫn này vẫn hiển thị đầy đủ mà sao dạo này tự nhiên không hiển thị được nữa dù em có import data trực tiếp hay gián tiếp quan metastock. Bác coi bệnh giúp em nhé !
j65AW6w.png
[/IMG]
j65AW6w.png

VHcVf96.png

iAtwmsv.png
 
Last edited:
Bạn thử vào Symbol/Quote Editor xem có data trong Ami chưa? Nếu không thì có khi nào bạn lưu data UpCom trong Metastock ở chỗ khác (khác với khai báo trong Amibroker) hay không?
 
Cảm ơn anh @trungnghia nhiều nhiều nhiều, đã bỏ nguyên buổi sáng lập cầu truyền thông vạn dặm để phục hồi trí nhớ cho member xa đàn...
Đây là sản phẩm đầu tiên của con Kangaroo chart...
asx.png
 
Cám ơn Mod. TrungNghia, e đã cho AB ăn cơm EOD được bằng chính import của nó, ko cần nhờ The Downloader nữa. Nhưng e thấy cứ theo cách 1 là dùng Import Wizard cũng oki mà, ko chậm hơn dùng Import ASCII bao nhiêu...
qanchart.png
 
Amibroker cung cấp nhiều cách Import data. Dù sử dụng cách Import data nào, thì việc đầu tiên cần thực hiện: Khai báo cấu hình Database.

1. Khai báo cấu hình DataBase: Việc khai báo cấu hình có thể thực hiện khi mới tạo Database hoặc sau khi đã có Database trên Ami rồi.

a. Tạo mới database: Chọn từ menu FIle: File/New/Database (xem hình).


Khi đó hộp thoại Database Settings sẽ xuất hiện (hình dưới):

+ Nhấp vào nút Browse (xem số 1 trên hình) để chọn 1 folder trống (empty) sẽ chứa Data cho Ami. Sau khi chọn folder chứa data cho Ami. sẽ quay lại hộp thoại này. Tên folder và đường dẫn được hiển thị trong text box database folder (xem số 2 trên hình).

Bạn có thể gõ thẳng tên folder và đường dẫn vào text box database folder (số 2 trên hình). Lưu ý folder chứa data bắt buộc phải trống (empty - không chứa files hoặc filoders còn nào trong đó). Bạn có thể chọn folder ở bất kỳ chỗ nào (không nhất thiết trên ổ đĩa C: và cũng không nhất thiết trong folder chứa phần mềm Amibroker).

+ Nhấp vào nút Create (xem số 3 trên hình) để tạo mới database. Sau khi Create xong thì Combo box Data Source sẽ hiện rõ hơn. Chúng ta sẽ để nguyên trạng thái đang hiển thị: Local database và các thành phần khác trên hộp thoại.

Lưu ý: Mục (check box) Load this database at startup (xem số 4 trên hình) đang được chọn có nghĩa là database sẽ được chọn mặc định hiển thị khi khởi động Ami. Nếu bạn dùng nhiều database khác nhau và không muốn mặc định chọn mở database này thì không chọn check box này.

b. Khai báo cấu hình cho database đã có sẵn: Trong trường hợp đã tạo database, nhưng trước đây không Import trực tiếp data vào Amibroker. mà thông qua Metastock (dùng downloader), bây giờ muốn chuyển sang import data trực tiếp vào Amibroker: Cần thiết lập lại cấu hình cho database, bằng cách chọn trên menu File: File/Database Settings... (số 2 trên hình bên dưới).


Hộp thoại Database Settings hiện ra, nhưng nếu data đang được lấy từ Metastock qua thì ở phần Data Source không phải Local database mà là Metastock data Plug-in


Bây giờ chỉ việc chọn lại là local database ( xem trên hình).


2. Import Data:

a. Dùng chức năng Import Wizard: Khi Import lần đầu, bắt buộc phải sử dụng chức năng Import Wizard.
+ Chọn từ menu File trong Amibroker: FIle/Import Wizard. Ở mục khoanh màu xanh và có đánh số 3 màu xanh trên hình:


Hộp thoại Select files to Import xuất hiện (xem hình bên dưới):


Hình bên trên là kết quả sau khi đã chọn files để import. Tuy nhiên, để chọn files cần import, cần chọn nút Pick files (trong khung đỏ trên hình trên) để mở hộp thoại Open.

Trong hộp thoại Open, tìm đến folder chứa data đã lấy về từ 1 nguồn nào đó. (Lưu ý: data được download về, không phải folder chứa database đã khai báo, mà cũng không phải folder chứa data đã convert vào Metastock). Chọn các files data. Rồi chọn nút Open, để quay trở lại hộp thoại Select files to Import.

Bây giờ, trong hộp thoại đã có tên các files đã chọn (trong mục You have selected the following file(s) Nội dung trong khung màu xanh (trên hình) là file (hoặc 1 số files) đã được chọn.

+ Chọn Next (trong khung đỏ ở phía dưới trên hình trên) để chuyển sang hộp thoại Define Fields:


- Phần dưới cùng (trên hình) là mẫu nguồn dữ liệu (mục Data file sample) của 1 trong các files đã chọn ở phần trước. Cụ thể, ở đây là 4 dòng đầu của file Data Dieu Chinh FIT Quyen Mua CP 100% (GDKHQ 10.04.2015).txt (tôi vừa upload hôm nay). Mọi khai báo chúng ta sẽ dựa vào mẫu này.


- Phần phía trên (trên hình) cùng là phần chọn nội dung cho các cột dữ liệu (gồm từ Column 1 đến Column 7). Nếu data có nhiều hơn 7 cột thì nhấp chuột vào check box More columns, Amibroker sẽ hiển thị thêm các cột ra. Đây là ưu điểm của Amibroker cung cấp database có nhiều fields hơn so với Metastock.

Cần phải khai báo các fields (các columns ở phần phía trên) cho phù hợp với thực tế cấu trúc của data source (các fields của data thực tế hiển thị ở phần bên dưới).

- Mục Separator: Khai báo ký tự phân cách giữa các cột. Ở đây (mặc định và hầu hết thường được dùng trong các file data dùng cho Amibroker) là "dấu phẩy".

- Trong mục Skip first ... lines (được khoanh đỏ trên hình): Khai báo số dòng đầu (trong file data) không phải là data, cần bỏ qua không import vào Amibroker. Trên hình (được khoanh đỏ bên dưới), ta thấy 1 dòng đầu (<Ticker>,<DTYYYYMMDD>,<Open>,<High>,<Low>,<Close>,<Volume>) được dùng để ghi tiêu đề, nên cần khai báo Skip first 1 lines.

Trong trường hợp data không có dòng tiêu đề (như data của chứng khoán Úc trên trang http://www.asxhistoricaldata.com/) chúng ta sẽ khai báo Skip first 0 lines

* Hình bên dưới đây cho thấy trường hợp data có nhiều hơn 7 cột và khi chọn More columns (được khoanh đỏ trên hình), có 5 cột mới (từ 8 đến 12) được hiển thị thêm.


Trong hình trên minh họa trường hợp cần import data cung cầu và giao dịch nước ngoài (CCNNRR). Sau khi chọn More columns 5 cột mới (từ column 8 đến column 12) được hiển thị thêm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần thêm 1 cột dành cho trường (field) OpenInt, nên chỉ chọn thêm OpenInt cho column 8 (khoanh màu xanh trên hình - chọn trong danh sách xổ xuống bên dưới column 8), các columns còn lại (từ column 9 đến column 12) để yên không làm gì cả (do không có data trong file nguồn, nên không cần khai báo).

* Trường hợp data có thêm những cột thừa, thí dụ trong data như sau:Trong data trên có 2 trường <Per> (cột thứ 2) và <Time> (cột thứ 4) chúng ta không cần import. Lúc này, ở phần khai báo cần chọn column 2 và column 3 giá trị Skip (giá trị Skip có sẵn trong danh sách mỗi column), để bỏ qua.

- Các mục còn lại, tạm thời ta giữ nguyên như hình trên, về sau có dịp sẽ nhắc đến.

- Sau khi khai báo xong, bước tiếp theo chọn Next, để chuyển đến hộp thoại Additional Settings. Nếu như chỉ cần dùng chức năng Import Wizard để Import data vào Amibroker thì chúng ta không cần làm gì với hộp thoại này mà chọn Finish, để kết thúc quá trình import data vào Amibroker.
Bác Trung Nghĩa cho em hỏi muốn import dữ liệu tự động file .csv cấu trúc giống hệt file .csv của cafef vào amibroker thì làm thế nào ạ. Em đọc hướng dẫn như link đây mà làm mãi không được ạ
https://forum.amibroker.com/t/how-to-manually-import-ohlc-data-via-afl-script/2092/8
/* This Java Script will import EOD in CSV format as defined in custom2.format. It will get the EOD data from Amibroker_Ouput_file folder and verify the current database. */ /* Create AmiBroker app object */ var AmiBroker = new ActiveXObject( "Broker.Application" ); /* OLE Import */ /* AmiBroker.Import(0,filename, "custom2.format"); */ /* AmiBroker.SaveDatabase(); */ /* Check is the current database is Data */ if (AmiBroker.DatabasePath == "C:\\Program Files (x86)\\AmiBroker\\Data" ) { WScript.echo( "Updating US data in progress" ); AmiBroker.Import(0,"C:\\Amibroker_Output_file\\US_YH_EOD.csv", "custom2.format"); WScript.echo( "Updating US data completed" ); } /* Check is the current database is SGX Data */ if (AmiBroker.DatabasePath == "C:\\Program Files (x86)\\AmiBroker\\SGX_Data") { WScript.echo( "Updating SGX data in progress" ); AmiBroker.Import(0,"C:\\Amibroker_Output_file\\SGX_EOD.csv", "custom2.format"); WScript.echo( "Updating SGX data completed" ); } AmiBroker.RefreshAll();
 
Bác Trung Nghĩa cho em hỏi muốn import dữ liệu tự động file .csv cấu trúc giống hệt file .csv của cafef vào amibroker thì làm thế nào ạ. Em đọc hướng dẫn như link đây mà làm mãi không được ạ
https://forum.amibroker.com/t/how-to-manually-import-ohlc-data-via-afl-script/2092/8
/* This Java Script will import EOD in CSV format as defined in custom2.format. It will get the EOD data from Amibroker_Ouput_file folder and verify the current database. */ /* Create AmiBroker app object */ var AmiBroker = new ActiveXObject( "Broker.Application" ); /* OLE Import */ /* AmiBroker.Import(0,filename, "custom2.format"); */ /* AmiBroker.SaveDatabase(); */ /* Check is the current database is Data */ if (AmiBroker.DatabasePath == "C:\\Program Files (x86)\\AmiBroker\\Data" ) { WScript.echo( "Updating US data in progress" ); AmiBroker.Import(0,"C:\\Amibroker_Output_file\\US_YH_EOD.csv", "custom2.format"); WScript.echo( "Updating US data completed" ); } /* Check is the current database is SGX Data */ if (AmiBroker.DatabasePath == "C:\\Program Files (x86)\\AmiBroker\\SGX_Data") { WScript.echo( "Updating SGX data in progress" ); AmiBroker.Import(0,"C:\\Amibroker_Output_file\\SGX_EOD.csv", "custom2.format"); WScript.echo( "Updating SGX data completed" ); } AmiBroker.RefreshAll();
Ngày xưa khó vì chưa có đơn vị cung cấp data chuyên nghiệp chứ giờ mua rẻ lắm bạn, tính chi phí ra 50k-80k/tháng thôi. Mua mấy cái nó cung cấp giờ có datapro, fireant,vietstock,...
 
  • Like
Reactions: mtp
Mình có đủ loại dữ liệu real-time của chứng khoán VN và forex cho AmiBroker, các bác ủng hộ mình nhé :113:, chỉ cần setup 1 lần và mở lên dùng thôi, rất đơn giản:

Chứng khoán VN (cơ sở và phái sinh) - http://stockdata.ddns.net/
Chào mừng bạn đến với dịch vụ Stock Data! Chúng tôi chuyên cung cấp dữ liệu chứng khoán, bao gồm:
- Dữ liệu cuối ngày (End of Day - EOD): chứng khoán cơ sở (ACB, VNM ...), phái sinh (VN30F*), quỹ và các chỉ số index.
- Dữ liệu chi tiết từng khớp lệnh (Intraday): chứng khoán cơ sở và phái sinh. Thông tin gồm mã chứng khoán, thời gian, giá và khối lượng khớp.
dịch vụ duy nhất cung cấp đồ thị Soi dòng tiền người khổng lồKhối lượng khớp mua/bán chủ động theo thời gian thực trong AmiBroker:

Forex data from any MetaTrader 4/5 to AmiBroker - http://stockdata.ddns.net/forex/
Dữ liệu Forex cho AmiBroker lấy trực tiếp từ MetaTrader 4 hoặc 5 của sàn bạn đang giao dịch với hơn 100 mã, bao gồm:
- Tỷ giá các cặp tiền tệ như EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD . . .
- Giá tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum, Ripple . . .
- Giá vàng, bạc, dầu, kim loại quý và các loại hàng hóa phổ biến trên thế giới.
- Chỉ số thế giới như Down Jones, US500, US30, DAX30, NI225, HK50.
- Giá cổ phiếu các tập đoàn lớn trên thế giới như Microsoft, Apple, Amazon, Tesla . . .

Dữ liệu được cung cấp thông qua chương trình MetaTrader Data Export.

Đặc điểm nổi bật của chương trình MetaTrader Data Export:
- Cung cấp dữ liệu real-time cho phần mềm phân tích kỹ thuật AmiBroker.
- Dữ liệu được lấy từ chính MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5 mà bạn đang giao dịch.
- Xuất cùng lúc nhiều Mã và Khung thời gian.
- Tùy chỉnh Mã và Khung thời gian muốn xuất.
- AmiBroker có thể scan real-time các mã có tín hiệu mua/bán và xem đồ thị ở khung thời gian bất kỳ.
- Chức năng cảnh báo giúp bạn an toàn khi trading, đảm bảo dữ liệu luôn real-time.

AmiBroker-201108.jpg
 
  • Like
Reactions: mtp
Back
Top