Data điều chỉnh khi chia cổ tức bằng tiền (thực hiện theo yêu cầu)

Discussion in 'Vietnam Market Data & Documents Daily' started by Quốc Thái, Apr 24, 2012.

 1. truongphiat

  truongphiat New Member

  Joined:
  Aug 22, 2014
  Messages:
  3
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  3
  Nhờ bác @trungnghia giúp dữ liệu điều chỉnh chia cổ tức tiền mặt 15% của CSM, SRC ngày 7,8/12 nhé!
   
 2. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113
  CSM (Hose)
  Ngày GDKHQ 29/12/2009
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 20%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.3:1.0

  Ngày GDKHQ 11/06/2010
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 30%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.3:1.0

  Ngày GDKHQ 27/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.5:12.5

  Ngày GDKHQ 26/03/2012
  Quyền mua CP, tỷ lệ 4,225:1, giá 10,000 đồng/CP
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 13.8:13.07

  Ngày GDKHQ 17/09/2012
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.12:1.0

  Ngày GDKHQ 17/07/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 41.7:34.96

  Ngày GDKHQ 12/06/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 23%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.6:38.3

  Ngày GDKHQ 22/07/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 40.3:34.36

  Ngày GDKHQ 07/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 27.1:25.6

  Data Điều chỉnh CSM các sự kiện từ 11.08.2009


  SRC (Hose)
  Ngày GDKHQ 08/02/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 62.5:61.3

  Ngày GDKHQ 07/05/2010
  Chia CP thưởng, tỷ lệ 18.917%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 31.083%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 1.5:1.0

  Ngày GDKHQ 23/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 19.5:18.0

  Ngày GDKHQ 18/07/2012
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.7:16.2

  Ngày GDKHQ 23/05/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12.5%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 12.5%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 22.4:18.8

  Ngày GDKHQ 03/06/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 22.2:20.2

  Ngày GDKHQ 08/06/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 27.9:24.0

  Ngày GDKHQ 08/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 37.9:36.4

  Data Điều chỉnh SRC các sự kiện từ 07.10.2009
   

  Attached Files:

  11.12.2013 likes this.
 3. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113
  NTL (Hose)
  Ngày GDKHQ 19/05/2008
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 100%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 2:1

  Ngày GDKHQ 13/04/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 41.6:39.1

  Ngày GDKHQ 02/12/2009
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 151:148

  Ngày GDKHQ 14/05/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 100%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 2:1

  Ngày GDKHQ 21/12/2010
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 69:66

  Ngày GDKHQ 30/05/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 100%.
  Tỷ lệ điều chỉnh 2:1

  Ngày GDKHQ 11/11/2011
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 18.7:16.2

  Ngày GDKHQ 16/12/2013
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 15.6:14.6

  Ngày GDKHQ 03/12/2014
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 16.1:15.1

  Ngày GDKHQ 10/12/2015
  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.
  Tỷ lệ điều chỉnh giá 14.1:13.1

  Data Điều chỉnh NTL các sự kiện từ 21.12.2007
   

  Attached Files:

  TuanMinh likes this.

Share This Page

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.