Cuộc sống: Âm nhạc, du lịch...

Vợ con về quê, buồn quá, lại không thích ăn nhậu, online vớ vẩn gặp fb của em trai này, ngón đàn toẹt vời, tặng anh @Táo thổ và cụ @hayate :3D:
https://www.facebook.com/836783775/videos/vb.836783775/10153946347833776/?type=3
https://www.facebook.com/836783775/videos/vb.836783775/10152824662413776/?type=3&permPage=1
Một clip của chàng Tây, dịu êm, lãng mạn, tặng anh @chim_non :2smiley_vn20:
https://www.facebook.com/836783775/videos/vb.836783775/10153015456303776/?type=3&permPage=1
 
Vợ con về quê, buồn quá, lại không thích ăn nhậu, online vớ vẩn gặp fb của em trai này, ngón đàn toẹt vời, tặng anh @Táo thổ và cụ @hayate :3D:
https://www.facebook.com/836783775/videos/vb.836783775/10153946347833776/?type=3
https://www.facebook.com/836783775/videos/vb.836783775/10152824662413776/?type=3&permPage=1
Một clip của chàng Tây, dịu êm, lãng mạn, tặng anh @chim_non :2smiley_vn20:
https://www.facebook.com/836783775/videos/vb.836783775/10153015456303776/?type=3&permPage=1
Cuối tuần được @bokhoktx tặng quà :yahoo:
 
photo.php
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1806630846121015&set=pcb.1806632969454136&type=3&theater
 
Back
Top