Chứng khoán Việt Nam dưới góc nhìn PTKT - 2015

2f87977d1b440e9a0ef482b18bfbc4c8.png

Còn em VNINDEX đang ở loanh quanh 40. đạp về 30 luôn đi cho nhanh :D
Tính sao giờ các bác, hoang mang quá, hình như bật lại r
 
Back
Top