Chứng khoán Việt Nam dưới góc nhìn PTKT - 2015

60dc6dceeb1d0193d602d61059559157.png

đang giằng co tại HL vừa tạo, nếu đi xuống khỏi mốc này thì về cửa 33.5; khó mà chinh phục HH với tình hình tt chung đang rất xấu:1cool_byebye:
 
hị, nhân ngàn lần vẫn mua gom được NDX đó
Thêm 1 con tương tự NDX nữa, con bên dưới NDX, con bên trên là bạn nó :D
7c9092f87e525834df19f83027ef29b6.png
 
Back
Top