Cầu Son

Thiệu Khang Tiết bàn về Nhân Mệnh:
1. Thiên Số ( tổng số lẻ )
2. Địa Số ( tổng số chẵn )
=> 1 & 2, ta có Bát tự Hà Lạc ( tác giả Học Năng ), tức Tiên Thiên Mệnh Quái.
3. Thiên Mệnh Số ( tuổi của Cha khi sinh ra ta )
4. Địa Mệnh Số ( tuổi của Mẹ khi sinh ra ta )
5. Nhân Mệnh Số ( tháng và ngày sinh ra ta )
=> 1 & 2 & 3 & 4 & 5, ta có Hậu Thiên Mệnh Quái.
Hậu Thiên Mệnh Quái là cơ sở để dự đoán cát hung, là nền tảng của lý thuyết tối ưu....Quar không hỗ danh Thần Số!
Giới Mệnh học hiện đại thật là quá "tụt lùi" so với Cổ nhân...
Ps: 10 tháng hơn, là thời gian Tôi mày mò về triết lý Đông Phương. Xin kính tặng những người đi sau, hy vọng quý vị đỡ mất thời gian và công sức để tìm điểm khởi đầu.
 
Last edited:
Ví dụ: Nữ, có 8 tự như sau
Năm / Tháng / Ngày / Giờ
Nhâm Ngọ / Đinh Mùi / Canh Thìn / Tân Tỵ
Bát Tự Phối Số như sau
Nhâm 6, Ngọ 2 & 7
Đinh 7, Mùi 5 & 10
Canh 3, Thìn 5 & 10
Tân 4, Tỵ 2 & 7

Trụ năm có niên can là Nhâm, Nhâm thuộc Dương, nên đây là Dương Nữ (Nghịch hành)
B1. Dùng Bát Tự Hà Lạc
- Ta có Thiên số = 7+7+5+3+5+7 = 34 - 25 = 9 tương ứng quẻ Ly, Địa số = 6+2+10+10+4+2=34 - 30 =4 tương ứng quẻ Tốn. Do đây là Dương Nữ, nên nguyên tắc ghép Quẻ đơn thành Quẻ kép là Địa Thượng - Thiên Hạ. Như vậy ta được quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, cũng chính là Tiên Thiên Mệnh Quái.
B2. Tìm Thiên, Địa Mệnh Số từ tuổi của Cha, Mẹ lúc sinh ra cô ta.
Thí dụ: Như người nữ có bát tự phía trên, lúc sinh cô ta, thì Cha 28 tuổi, Mẹ 27 tuổi.
Thiên Mệnh Số = ((28 - 1) mod 12 + 1) x 1000 + ((28 - 1) div 12) x 10 + 502
------------------- = ((3 + 1) x 1000 + (2 x 10) + 502
------------------- = 4000 + 20 + 502 = 4522
Thiên Mệnh Số = 4522
Địa Mệnh Số = ((27 - 1) mod 12 + 1) x 1000 + ((27 - 1) div 12) + 4) x 10 + 502
---------------- = ((2 + 1) x 1000 + (2 + 4) x 10 + 502
---------------- = 3000 + 60 + 502 = 3562
Địa Mệnh Số = 3562
B3. Tìm Nhân Mệnh Số
- Sinh ngày 26 tháng 7 Dương Lịch tức ngày 14 tháng 6 âm lịch, tức thuộc tiết Đại Thử là Song Số Nguyệt Phân.
- Tra bản Nhân Mệnh Số Sinh Thời Quái Vị thì tháng 5 tháng 6 âm lịch thuộc quẻ Hằng 恒.
- Tra bản Nhân Mệnh Sổ Sinh Thời Thanh Âm cho Song Số Nguyệt Phân ngày 14 thì được âm tự Chiếu 照.
- Sau đó ta phải chuyển Quái và Âm Tự sang số. Theo bản quái số thì quẻ Hằng 恒là 504. Theo bản Thanh Âm Số (hay Khí Số) thì Âm tự Chiếu 照 là 9040
Nhân Mệnh Số = Quái khí + Khí Số = 504 + 9040 = 9544
B4. Tìm Hậu Thiên Mệnh Quái
- Cộng các con số trong Thiên Mệnh Số lại sau đó cộng vào Thiên Số, lấy Tổng số chia cho 9, lấy số dư tra bản Liên Sơn Quái Số để lấy quẻ đơn (nếu số dư là 0 thì dùng 9). Nếu là Dương Nam Âm Nữ thì quẻ đơn này là quẻ Thượng, là Âm Nam Dương Nữ thì quẻ đơn này là quẻ Hạ.
- Cộng các con số trong Địa Mệnh Số lại, sau đó cộng vào Địa Số, lấy Tổng số chia cho 9, lấy số dư tra bản Liên Sơn Quái Số để lấy quẻ đơn (nếu số dư là 0 thì dùng 9). Nếu là Dương Nam Âm Nữ thì quẻ đơn này là quẻ Hạ, là Âm Nam Dương Nữ thì quẻ đơn này là quẻ Thượng.
- Ghép hai quẻ đơn Thượng Hạ lại ta có quẻ Hậu Thiên Mệnh Quái.
- Cộng các con số trong Nhân Mệnh Số lại, lấy Tổng Số chia cho 6, được số dư (nếu là 0 thì dùng 6) chính là hào động của quẻ Hậu Thiên Mệnh Quái.
Bản Liên Sơn Quái Số
1 Cấn, 2 Đoài, 3 Khãm, 4 Ly, 5 Chấn, 6 Tốn, 7 Tốn, 8 Khôn, 9 Càn.


* Trở lại thí dụ trên, ta có :
Thiên Số = 34
Địa Số = 34
Thiên Mệnh Số = 4522
Địa Mệnh Số = 3562
Nhân Mện Số = 9544
Tổng Thiên Số = 4+5+2+2+34 = 13+34 = 47, 47/9 = 5...dư 2 tức quẻ đơn Đoài
Tổng Địa Số = 3+5+6+2+34 = 16+34 = 50, 50/9 = 5...dư 5 tức quẻ đơn Chấn.
Dương Nữ cho nên số dư của Tổng Thiên Số là quẻ Hạ, số dư của Tổng Địa Số là quẻ Thượng.
Vậy là quẻ Lôi Trạch Quy Muội.
Tống Nhân Mệnh Số = 9+5+4+4 = 22, 22/6 = 3..dư 4, vậy là đổng hào 4
Ta có
Hậu Thiên Mệnh Quái là Lôi Trạch Quy Muội động hào 4, biến quái là Địa Trạch Lâm.
B5: Dự báo
- Trước tiên, ta cần hiểu nội dung của tác phẩm Thái Huyền Kinh, tác giả Dương Hùng & Bốc phệ, tác giả Kinh Phòng.
- Đối với từng chủ đề cụ thể ta sẽ dùng Hào tượng liên quan. Ví dụ Phụ Mẫu thì dùng hào Phụ, con cái thì dùng hào Tử Tức, Sự nghiệp thì dùng hào Quan Quý, Tài vận thì dùng hào Thê Tài... hung cát sẽ được chỉ rõ.
Ps:
- Nội dung cóp nhặt trên mạng từ nhiều nguồn, chủ đạo là từ Cụ H.U và Anh VinhL. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cụ và Anh, kính chúc sức khỏe dồi dào, học thuật ngày càng tinh tấn.
- Nick Kỷ Sửu hoàn thành mục tiêu ngắn hạn, thân chào và tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại ở một nội dung khác...
 
Last edited:
Bài viết dưới này là để cảm tạ @xBuu đã khai mở chủ đề "Thiên văn", "Lịch Pháp" & "Thái Ất", chỉ là ý kiến cá nhân, không đá xoáy đến cao nhân nào đang lang thang trên Phố Ảo:
- Thiên văn Cổ: Thật ra không thất truyền, mà là bị lạc hậu khi không có công cụ quan sát tinh vi như Phương Tây (Phương Tây du nhập Thiên lý kính, nay gọi là kính Thiên Văn, là ngày tàn của Thiên Văn phương Đông).
- Lịch pháp Cổ: Cũng không thất truyền nốt. Lịch pháp này chủ đạo phân chia ra 2 dòng, dòng thứ nhất là Tử Vi trọng Ngày Đầu Tháng, dòng thứ hai là Tử Bình (Bát Tự) trọng Tiết Khí. Tuy nhiên, khảo sát sâu xa hơn nữa, thì Lịch Pháp này cần lưu ý câu: Trời mở tại Tý, Đất mở tại Sửu, Người mở tại Dần (ứng với Trởi khởi tiết Đông Chí, Người khởi tiết Lập Xuân: Do vậy, khi đoán cho người thì năm mới bắt đầu từ tiết Lập Xuân - tức hào 4 Quẻ Vô Vọng, khi đoán Thiên Tai thì năm mới khởi đầu từ tiết Đông Chí - tức hào 1 Quẻ Phục).
- Tử vi đẩu số: Cho dù phân ra Nam phái (Tam Tài) và Bắc Phái (Tứ Hóa)... thì vẫn chưa đủ để hiểu về lập luận của Trần Đoàn Tiên Sinh. Lá số tử vi như cộng đồng mạng hay dùng như ngày nay chỉ là Phần Đẩu, còn phần Số nằm ở môn Hà Lạc. (Ở đây tạm không nói về Tướng Số, tức kết hợp Tướng và Số)
- Hà Lạc Lý Số của tác giả Học Năng: Thật sự có nhiều chỗ không ổn, cần phải chỉnh lại. Vấn đề 1: Từ Tiên Thiên Quái biến ra Hậu Thiên Quái, cách biến Càn Khôn nghịch đảo như vậy sẽ phạm Nguyên Lý 1=13 của Dịch, tức 1 Quẻ sau 12 quá trình Biến sẽ quay về Quẻ ban đầu (12 quá trình này ứng với 12 cung trong Tử Vi, bắt đầu khởi quẻ tại cung Mệnh). Vấn đề 2: Hào Nguyên Đường, dựa vào Giờ Sinh và bài ca Nương Nhờ Người, tính logic không được cao ??? Vấn đề 3: Cách khởi hạn Tháng cũng không logic ???
- Thái Ất nhân mệnh, Thiệu Tử thần số: Đưa ra những phương hướng giải quyết vấn đề khá hay. Vấn đề 1: Theo Thái Ất thì Tiên Thiên biến quái theo vòng 64 quẻ Phục Hy; hoặc Thiệu Tử thì Tiên Thiên biến quái theo Hào Động. Vấn đề 2: Theo Thái Ất, Hào Trực Sự dựa vào Can ngày chựu khí; hoặc Thiệu Tử thì Hào Động dựa vào ngày và tháng sinh. Vấn đề 3: Theo Thái Ất, khởi hạn Tháng phải cộng thêm 2 số Trời & Đất; hoặc Thiệu Tử thì căn cứ Hào Động của quẻ Tháng biến ra.
Tạm kết: Nếu đem áp dụng những vấn đề nói trên, an kèm 12 Quẻ dưới 12 cung của Tử vi, thì không cần phân ra Nam hay Bắc phái. Tử vi khi ấy trở về đúng với ý nghĩa Đẩu & Số, tức là xem Đẩu lẫn Số. Thiệu Khang Tiết nói: "Lý trước Số sau". Đẩu có thể hiểu là phần Tượng. Như vậy là đã đủ 3 chữ Tượng Lý Số.
 
Bài viết dưới này là để cảm tạ @xBuu đã khai mở chủ đề "Thiên văn", "Lịch Pháp" & "Thái Ất", chỉ là ý kiến cá nhân, không đá xoáy đến cao nhân nào đang lang thang trên Phố Ảo:
- Thiên văn Cổ: Thật ra không thất truyền, mà là bị lạc hậu khi không có công cụ quan sát tinh vi như Phương Tây (Phương Tây du nhập Thiên lý kính, nay gọi là kính Thiên Văn, là ngày tàn của Thiên Văn phương Đông).
- Lịch pháp Cổ: Cũng không thất truyền nốt. Lịch pháp này chủ đạo phân chia ra 2 dòng, dòng thứ nhất là Tử Vi trọng Ngày Đầu Tháng, dòng thứ hai là Tử Bình (Bát Tự) trọng Tiết Khí. Tuy nhiên, khảo sát sâu xa hơn nữa, thì Lịch Pháp này cần lưu ý câu: Trời mở tại Tý, Đất mở tại Sửu, Người mở tại Dần (ứng với Trởi khởi tiết Đông Chí, Người khởi tiết Lập Xuân: Do vậy, khi đoán cho người thì năm mới bắt đầu từ tiết Lập Xuân - tức hào 4 Quẻ Vô Vọng, khi đoán Thiên Tai thì năm mới khởi đầu từ tiết Đông Chí - tức hào 1 Quẻ Phục).
- Tử vi đẩu số: Cho dù phân ra Nam phái (Tam Tài) và Bắc Phái (Tứ Hóa)... thì vẫn chưa đủ để hiểu về lập luận của Trần Đoàn Tiên Sinh. Lá số tử vi như cộng đồng mạng hay dùng như ngày nay chỉ là Phần Đẩu, còn phần Số nằm ở môn Hà Lạc. (Ở đây tạm không nói về Tướng Số, tức kết hợp Tướng và Số)
- Hà Lạc Lý Số của tác giả Học Năng: Thật sự có nhiều chỗ không ổn, cần phải chỉnh lại. Vấn đề 1: Từ Tiên Thiên Quái biến ra Hậu Thiên Quái, cách biến Càn Khôn nghịch đảo như vậy sẽ phạm Nguyên Lý 1=13 của Dịch, tức 1 Quẻ sau 12 quá trình Biến sẽ quay về Quẻ ban đầu (12 quá trình này ứng với 12 cung trong Tử Vi, bắt đầu khởi quẻ tại cung Mệnh). Vấn đề 2: Hào Nguyên Đường, dựa vào Giờ Sinh và bài ca Nương Nhờ Người, tính logic không được cao ??? Vấn đề 3: Cách khởi hạn Tháng cũng không logic ???
- Thái Ất nhân mệnh, Thiệu Tử thần số: Đưa ra những phương hướng giải quyết vấn đề khá hay. Vấn đề 1: Theo Thái Ất thì Tiên Thiên biến quái theo vòng 64 quẻ Phục Hy; hoặc Thiệu Tử thì Tiên Thiên biến quái theo Hào Động. Vấn đề 2: Theo Thái Ất, Hào Trực Sự dựa vào Can ngày chựu khí; hoặc Thiệu Tử thì Hào Động dựa vào ngày và tháng sinh. Vấn đề 3: Theo Thái Ất, khởi hạn Tháng phải cộng thêm 2 số Trời & Đất; hoặc Thiệu Tử thì căn cứ Hào Động của quẻ Tháng biến ra.
Tạm kết: Nếu đem áp dụng những vấn đề nói trên, an kèm 12 Quẻ dưới 12 cung của Tử vi, thì không cần phân ra Nam hay Bắc phái. Tử vi khi ấy trở về đúng với ý nghĩa Đẩu & Số, tức là xem Đẩu lẫn Số. Thiệu Khang Tiết nói: "Lý trước Số sau". Đẩu có thể hiểu là phần Tượng. Như vậy là đã đủ 3 chữ Tượng Lý Số.
Em đánh giá anh phải thuộc vào trí tuệ uyên bác. Người có trí nhớ tốt dễ làm được Thầy giỏi :113:.
"...an kèm 12 Quẻ dưới 12 cung của Tử vi" :113:.
 
Nam 29/7/1990 @6h30' 20-25 tuổi kiếm được hơn chục tỷ trong 3 năm từ đi buôn :105:
 
Nam 29/7/1990 @6h30' 20-25 tuổi kiếm được hơn chục tỷ trong 3 năm từ đi buôn :105:
Thiên hạ Nhân Tài trùng trùng lớp lớp, thật là ngưỡng mộ tốc độ kiếm xèng của đương số.
Thầy Bư có năm sinh của Phụ Mẫu, năm kết hôn và năm sinh con đầu lòng (nếu có) không? Cái SYS của mình cần thêm những thông tin này để kiểm tra thông tin, và cách dự trắc cũng có phần hơi khác. Nguyên lý dự trắc dựa theo Bát Quái đồ, Hào dịch thông khí và Quẻ đối phản, dùng cái đã qua để đoán cái sắp đến... Na ná kiểu dự báo của TA vậy, trend & pivotal point!
 
Thiên hạ Nhân Tài trùng trùng lớp lớp, thật là ngưỡng mộ tốc độ kiếm xèng của đương số.
Thầy Bư có năm sinh của Phụ Mẫu, năm kết hôn và năm sinh con đầu lòng (nếu có) không? Cái SYS của mình cần thêm những thông tin này để kiểm tra thông tin, và cách dự trắc cũng có phần hơi khác. Nguyên lý dự trắc dựa theo Bát Quái đồ, Hào dịch thông khí và Quẻ đối phản, dùng cái đã qua để đoán cái sắp đến... Na ná kiểu dự báo của TA vậy, trend & pivotal point!
Em không hỏi thông tin phụ mẫu. Nhà truyền thống theo Đông y 3 đời.
Bạn này giờ chưa cưới, nhưng gái nhiều vô kể :1cool_byebye:.
26 tuổi có biến cố cả về mặt tình cảm lẫn tiền tài.
 
Em không hỏi thông tin phụ mẫu. Nhà truyền thống theo Đông y 3 đời.
Bạn này giờ chưa cưới, nhưng gái nhiều vô kể :1cool_byebye:.
Thầy Bư lưu trữ thêm thông tin Phụ Mẫu, thấy cũng có nhiều giá trị khi truy xuất thông tin lắm.
Nguyên lý: Cái gì mình không quyết được, thuộc về Tiên Thiên. Cái gì quyết được thuộc về Hậu Thiên.
Ví dụ: Tuổi Phụ Mẫu chắc chắn sẽ có quan hệ tố công như hợp, xung, hình, hại... với hào Phụ Mẫu và Chi năm (Phụ)/ Chi tháng (Mẫu). Cái này gọi là Tiên Thiên định số. Mình học lóm thôi, chứ không phải do mình tự luận...:21:
Hai lá số trùng DOB vẫn khác nhau vì Phụ Mẫu khác nhau.
Lá số sinh đôi, sinh ba vẫn khác nhau vì Thời Khắc ra đời khác nhau (1 canh giờ phân ra 30 khắc, cũng như 1 tháng phân ra 30 ngày, cái này mình tự luận, dựa theo nội dung của Thiết Bản Thần Số).
 
Last edited:
Em không hỏi thông tin phụ mẫu. Nhà truyền thống theo Đông y 3 đời.
Bạn này giờ chưa cưới, nhưng gái nhiều vô kể :1cool_byebye:.
26 tuổi có biến cố cả về mặt tình cảm lẫn tiền tài.
Tạm sử dụng thông tin mà Thầy Bư cung cấp, xét thuần Quẻ lưu niên, hào Tài, thì SYS của mình nó nhận dạng được vầy:
- 2011, 2014 phát Tài mạnh mẽ.
- 2015 hào Tài bị Phục, không gặp xung khai, nên không thuận lợi.
- 2016 có 2 hào Tài, 1 hào động hóa Tử Tôn. Cả hai hào Tài đều bị Thái Tuê tiết khí, nên không thuận lợi.
- 2017 hào Tài được Thái Tuế sinh phù, có điều lại là hào động hóa Phụ Mẫu, xung khắc hào Tài ban đầu. Như vậy thì 50/50, cần xét thêm tượng quẻ là Tổn, thì tạm nghiêng về hướng tiêu cực.
Ps: Sai nhiều quá thì Thầy Bư cũng thông cảm nhóe, mình mới giai đoạn tìm hiểu cơ bản, hơn 1 năm đến với Huyền Học... ha ha ha
 
Kỳ này có vẻ sẽ thua ông Waterloo bên tvls thật, lão dự báo là Macron đắc cử. Lần trước lão dự báo Đô Trùm đắc cử. Viết ra để thấy cái NGU của mình:
- Le Pen: Mậu Thân / Kỷ Mùi / Đinh Mùi / Bính Ngọ
- Macron: Đinh Tỵ / Nhâm Tý / Nhâm Tý / Ất Tỵ
* Quẻ năm:
- Le Pen: Hào Quan - Thân (hào Ngũ) động, biến Hào Quan - Dậu. Năm Dậu là cũng chính là Thái Tuế.
- Macron: Hào Quan - Thân (hào Ngũ) tĩnh. Năm Dậu Kim, Thái Tuế cùng hành với hào Quan.
=> Ở Quẻ Năm, xem như ngang Tài ngang Sức. Chỉ khác nhau là 1 động, 1 tĩnh. Dùng đến Quẻ Tháng để xét. (Lưu ý thêm: Hào Quan - Thân, vị trí hào Ngũ cũng ứng với Đô Trùm 2016. Còn Hilary thì Hào Quan - Dậu, vị trí hào Tứ.)
* Quẻ tháng:
- Le Pen: Hào Quan - Dậu (hào Tam). Nguyệt Kiến là Tị, Tị Hỏa phá Dậu Kim, nhưng Tị Dậu Sửu là tam hợp kéo về Dậu, cũng chính là Hào Quan, nghiêng về hướng tích cực.
- Macron: Hào Quan - Dần, Mão (hào Sơ và hào Lục). Nguyệt Kiến là Tị, Tị Hỏa tiết khí Dần Mão Mộc. Thêm nữa, Mộc trường sinh ở Hợi, mà Tị và Hợi tương xung. Do đó, nghiêng về hướng tiêu cực.
=> Tạm kết, Le Pen sẽ có xác suất thắng cử cao hơn Macron. Góc nhìn chủ đạo: Quẻ Tháng.
* Ps: Cái này 50/50 thật ra cũng không cần đến Bói Dịch. Tung xu cũng xong. Quan trọng hơn, vào ngày đó giờ đó, Le Pen đắc cử thì TTTC Pháp ra sao, còn Macron đắc cử sẽ ntn??? Phần này tự chiêm nghiệm, không public.
TT Phap.PNG
 
Last edited:
- Lâu nay, mỗi khi tiếp cận một góc nhìn mới về HA, em vẫn thường dùng lá số của anh XX để làm bài tập. Có điều rất lạ, đó là kết quả hoàn toàn trái ngược nhau ở Dậu Vận (đại vận 45t-49t). Dưới góc nhìn của Tử Bình Chân Thuyên thì Bát tự có cách cục Tài được Thực sinh, Dậu vận thì Tị Dậu Sửu hợp thành Kim cục, tức là Tỉ Kiếp sinh trợ cho Thực Thần, thật là hay quá, năm nay là năm Dậu càng thêm tốt đẹp. Ngược lại, nếu dưới góc nhìn của Thái Ất Nhân Mệnh, thì Dậu niên được quẻ Minh Di động hào ngũ biến thành quẻ Ký Tế. Quẻ Ký Tế thì hào Tài - Mậu Ngọ bị thiếu (ngôn ngữ chuyên môn gọi là Phục hào), cần phải có Thái Tuế xung thì mới cát, nhưng năm Dậu, thì Dậu không có xung với Ngọ, như vậy là không được cát... Thật là lạ, phải đi theo lối nào mới đúng thực tế?
- Đến đây, em nhớ lại những hướng dẫn của anh YY, manh phái góc nhìn... Lật lại tài liệu, may mắn thay, em nhận ra có một bát tự khá giống với bát tự của anh XX, có thể dựa vào đây để làm bài giải mẫu cho bát tự của anh XX không?
"...
Trong tác phẩm Mệnh Lý sơ cấp, mục Chế cục thông biện, phần Tỷ kiếp cùng Tài sắp đặt, ĐKN lão sư có giảng:
Càn: Nhâm Dần / Quý Sửu / Kỷ Mùi / Kỷ Tỵ
Phân tích: Nguyên cục hỏa và táo thổ thành thế, nhưng thủy và thấp thổ cũng rất có lực. Sửu là Tài cùng nguyên thần của Tài (tự chú giải: Quý Sửu là quan hệ bán lộc), Sửu Mùi xung là chế Tài, Dần Sửu ám hợp cũng là chế kim thủy trong Sửu, chế khử Tài cùng nguyên thần của Tài là phát đại tài, nhưng nguyên cục Nhâm thủy lộ ra, cho nên nhất định phải chờ đến đại vận thuận lợi mới có thể phát. Tới vận Đinh Sửu, năm đầu tiên lập tức phát tài. Lý do: Đinh Kỷ là một nhà, tức là bản thân t, Đinh Nhâm hợp là chế Nhâm thủy rồi.
..."
- Quay lại bát tự của anh XX:
Càn: Quý Sửu / Giáp Dần / Tân Mùi / Quý Tỵ
Tập phân tích: Nguyên cục hỏa và táo thổ thành thế, nhưng thủy và thấp thổ cũng rất có lực. Mùi là Tài khố, Sửu Mùi xung là Tỷ Kiếp chế Tài, nhưng Dần Sửu ám hợp làm giảm bớt hiệu suất của kim thủy trong Sửu. Do vậy, mệnh này phát tài nhưng không phải là đại tài, phải có vận chế được chữ Dần mới hay. Nhìn vào hành vận:
+ Đại vận Tân Hợi (20-29t), đại vận này phát, lý do: Tân chính là ta, Hợi đến hợp Dần, hợp đi cái yếu điểm của bát tự, nhưng Dần Hợi hợp thì hiệu suất không cao lắm.
+ Đại vận Canh Tuất (30-39t), Canh vận (30-34t) thì phát mạnh, lý do: Canh Kim là Tỷ kiếp, là đồng đảng với ta, ngoài ra Canh khắc Giáp, cũng có nghĩa là chế chữ Dần (Giáp với Dần là quan hệ lộc và nguyên thần), Canh khắc Giáp cũng gần như Thân khắc Dần, hiệu suất rất cao. Tuất vận (35-39t) thì xấu đi, lý do: Tuất hình Sửu, Tuất Dần quan hệ củng hợp, do đó nó giảm bớt năng lượng của Sửu mà tăng thêm năng lượng cho Dần.
+ Đại vận Kỷ Dậu (40-49t), Kỷ vận (40-44t) thì phát, lý do: Kỷ là thấp thổ, là đồng đảng với Sửu, ngoài ra Giáp Kỷ hợp, Giáp cũng là Dần, vậy là yếu điểm của bát tự lại được giải trừ. Dậu vận (45-49t) thì hơi khó, lý do: Tị Dậu Sửu là tam hợp, chữ Sửu (tố công chính) của bát tự bị Đại vận hợp trói mất rồi. Xấu nhất có thể rơi vào năm 2018 Mậu Tuất, các năm 2019 Kỷ Hợi, 2020 Canh Tý sẽ thuận lợi hơn. Đến 2021 Tân Sửu, chữ Sửu lại xuất hiện, sẽ phát tài.
Ps: Bài viết mang tính học thuật, trình độ của người viết ở mức sơ khai, chỉ dùng để kiểm tra lý thuyết trong tương lai (nếu có thể), không bàn luận thêm bất cứ điều gì khác!
 
Last edited:
Tiếp tục viết về Mệnh lý của anh XX nêu trên, dưới góc nhìn của Tử Vi Đài Loan - Liễu Vô Cư Sĩ (thật ra là mình tự chế theo cái định hướng chung, một phần vì không có sách vở, phần khác thì học Tam Hợp với Tứ Hóa mãi mà không thấy sợi dây để đu bám. Nói cho rõ chỗ này, kẻo vô tình làm hại thanh danh của ông LVCS. Ông này chỉ dùng 28 sao gồm: 14 chính tinh, 6 sát, 6 cát, 2 Hóa. Hỏa Linh an theo chiều thuận, không phân biệt Nam Nữ).
- Anh XX vào đại vận 43-52t (từ 2015 đến 2025), tại cung Đinh Tỵ. Can Đinh thì Thái Âm Hóa Lộc, Cự Môn Hóa Kỵ. Lộc rơi vào cung Huynh Đệ[đại vận], Kỵ rơi vào cung Phụ Mẫu[đại vận].
- Quan sát Hóa Kỵ để thấy cái họa: Mệnh[đại vận] đã có sẵn Hóa Kỵ[năm sinh], nay can Đinh làm cho cung Phụ Mẫu[đại vận] lại Hóa Kỵ, như vậy là Kỵ giáp Kỵ, hung tượng. Lại thêm, bộ sao [đại vận] là Sát Phá Liêm Tham có Lục sát tinh hội hợp: Linh Tinh tọa cung, Đà La xung chiếu, Kình Dương hội chiếu, Không Kiếp giáp cung, Hỏa tinh nhị hợp. Vầy là hung càng thêm hung.
- Quan sát Hóa Lộc để thấy cái phúc: Mệnh[đại vận] tam hợp có sẵn Hóa Lộc[năm sinh], nay can Đinh làm cho cung Huynh Đệ[đại vận] có Hóa Lộc, đây là cát tượng. Bộ cát tinh đi theo chỉ có Việt, Xương Khúc, Tả, so với Bộ sát tinh ở trên thì quá là yếu ớt.
Tạm kết: Cái vận này chắc là ăn củ hành hơi bị nhiều, khổ nhất ở hai phương diện Phụ Mẫu, Tiền Tài.
Ps: Bài viết mang tính học thuật, trình độ của người viết ở mức sơ khai, chỉ dùng để kiểm tra lý thuyết trong tương lai (nếu có thể), không bàn luận thêm bất cứ điều gì khác!
 
Last edited:
Cũng buồn vì công cuộc khám phá Mệnh Lý học dựa trên ngày tháng năm sinh đi vào ngõ cụt. Đành "cắt lỗ" khoảng thời gian đã dành cho Tử Bình, Tử Vi, Hà Lạc vậy.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại trong đầu nhiều câu hỏi khác:
- Tại sao cứ phải căn cứ vào ngày tháng năm sinh để làm cơ sở cho Mệnh lý? Ngoài Nhân Tướng học ra, thì có môn phái nào không dùng đến ngày tháng năm sinh nữa không? Chiết tự Tiên thiên Hậu Thiên của ngài Thiệu Khang Tiết có cách nào ứng dụng được không?
- Người ta nói Tử Vi, Tử Bình dễ học hơn, và thực tế có rất rất nhiều Nhân Tài trong giới này đã công khai sở học. Ví dụ các tên tuổi nổi bật: cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang, cụ Thiên Lương, ông Tử Vân, ông Liễu Vô; ông Đoàn Kiến Nghiệp, ông Vương Khánh, ông Hoàng Đại Lục... mình đọc mãi không thông. Nhất là khi cho các ông "thi đấu với nhau", thì loạn càng thêm loạn?
- Thứ khó học hơn là Tam Thức: Ất, Giáp, Nhâm. Nhân Tài trong thiên hạ như lá mùa thu, kể ra một tên tuổi nổi bật được cộng đồng tung hô thì cũng không thấy... mới đọc thì thấy loạn não, nào là Thiên văn Tinh tượng, nào là Lịch pháp Tiết khí, nào là Bát Quái,... nhưng càng nhai kĩ, càng thấy tinh thần phấn chấn, kỳ lạ ghê?
Thôi đành để tạm mấy câu hỏi này ở đây, hạ hồi phân giải... Kể từ lúc này trở đi, khi nhắc về HA thì nó mang nghĩa Bói toán học, không liên quan gì đến Mệnh lý học... vậy đi cho nhẹ đầu!
 
Last edited:
Em chia sẻ góc nhìn tý nhé.
1. Muốn giải chữ Thời cũng phải dùng "thời gian".
2. Muốn học Tử Vi dễ vào thì cần học từ cơ bản. Giải thích được 12 cung, Mệnh, Vận, Hạn, Thân là gì thì sẽ có phương pháp luận.
3. Cao thủ anh thấy ít là vì Kỳ Môn cần người "Tài" hoặc có "Duyên" để thoát khỏi cái thân, dùng "Tâm dịch" để luận. Sách nhiều mà người dùng được ít là vậy.
Với lại thành tài thật, ai đâu lên mạng tranh cãi làm gì, chỉ cho người khác làm gì. Các Thầy già thành tài thì không biết hoặc ngại máy tính, trẻ thì còn đang học.
Thế nên mãi vẫn là Huyền Học.
"Con người bẩm thụ khí Ngũ Hành trong thân, nhưng Tâm mới chính là chủ của Thân, Thân chỉ là nhà ở của Tâm. Cho nên ngũ hành thật sự là ở nơi tâm. Mà Tâm thì lại phân ra Nhân Tâm (lòng người) Đạo Tâm (lòng Đạo, lòng Trời)."
 
Last edited:
- Thứ khó học hơn là Tam Thức: Ất, Giáp, Nhâm. Nhân Tài trong thiên hạ như lá mùa thu, kể ra một tên tuổi nổi bật được cộng đồng tung hô thì cũng không thấy... mới đọc thì thấy loạn não, nào là Thiên văn Tinh tượng, nào là Lịch pháp Tiết khí, nào là Bát Quái,... nhưng càng nhai kĩ, càng thấy tinh thần phấn chấn, kỳ lạ ghê?
Thôi đành để tạm mấy câu hỏi này ở đây, hạ hồi phân giải... Kể từ lúc này trở đi, khi nhắc về HA thì nó mang nghĩa Bói toán học, không liên quan gì đến Mệnh lý học... vậy đi cho nhẹ đầu!

Vương Hổ Ứng là đại sư Bốc dịch, Đoàn Kiến Nghiệp là đại sư Tử Bình. Hai ông này đều mở lớp dạy học trò, xuất bản sách, xem bói cho người khác... và cũng là bạn thân với nhau. Để kiếm được tiền ông nào cũng phải sử dụng chuyên môn mình giỏi nhất, không có ông nào đá lộn sân. Không có ai giỏi hết mọi thứ đâu Cào.
Cào chỉ cần giỏi một môn Lục Nhâm thôi cũng đã có nhiều lợi ích lắm rồi. Hãy tập trung vào sở trường của mình.
 
Vương Hổ Ứng là đại sư Bốc dịch, Đoàn Kiến Nghiệp là đại sư Tử Bình. Hai ông này đều mở lớp dạy học trò, xuất bản sách, xem bói cho người khác... và cũng là bạn thân với nhau. Để kiếm được tiền ông nào cũng phải sử dụng chuyên môn mình giỏi nhất, không có ông nào đá lộn sân. Không có ai giỏi hết mọi thứ đâu Cào.
Cào chỉ cần giỏi một môn Lục Nhâm thôi cũng đã có nhiều lợi ích lắm rồi. Hãy tập trung vào sở trường của mình.
Vậy là anh ko cần đọc "Tôi là thầy tướng số"nữa rồi...!
 
Hôm trước thấy Cào chê quá tính không đọc luôn. Nay thấy HL còm thê này, mai quyết tâm đọc mới được.
Em có chê đâu ạ? Em chỉ nói là ý tứ của sách không phù hợp với cái em đang kiếm tìm thôi hà...
 
Em chia sẻ góc nhìn tý nhé.
1. Muốn giải chữ Thời cũng phải dùng "thời gian".
2. Muốn học Tử Vi dễ vào thì cần học từ cơ bản. Giải thích được 12 cung, Mệnh, Vận, Hạn, Thân là gì thì sẽ có phương pháp luận.
3. Cao thủ anh thấy ít là vì Kỳ Môn cần người "Tài" hoặc có "Duyên" để thoát khỏi cái thân, dùng "Tâm dịch" để luận. Sách nhiều mà người dùng được ít là vậy.
Với lại thành tài thật, ai đâu lên mạng tranh cãi làm gì, chỉ cho người khác làm gì. Các Thầy già thành tài thì không biết hoặc ngại máy tính, trẻ thì còn đang học.
Thế nên mãi vẫn là Huyền Học.
"Con người bẩm thụ khí Ngũ Hành trong thân, nhưng Tâm mới chính là chủ của Thân, Thân chỉ là nhà ở của Tâm. Cho nên ngũ hành thật sự là ở nơi tâm. Mà Tâm thì lại phân ra Nhân Tâm (lòng người) Đạo Tâm (lòng Đạo, lòng Trời)."
Cảm ơn Bư,
Đúng ra mình phải cắt lỗ cách đây vài tuần, khi test đến thần sát Không Vong. Những người mình đánh giá là giỏi và hay đọc tài liệu họ viết, đều có ít nhất là 2 trụ Không Vong theo lý thuyết Manh phái, còn người mà cả TG công nhận là Tài năng thế kỷ có đến 3 Không Vong, nếu xét cả trụ tháng!
Mình vẫn cứ "cố chấp" đến khi thực tế cho thấy mình rơi vào ngõ cụt...
===
Trung Dung cũng viết:

Biết người, trước phải biết Trời.
Hiểu Trời chẳng nổi, hiểu Người làm sao?
 
Cảm ơn Bư,
Đúng ra mình phải cắt lỗ cách đây vài tuần, khi test đến thần sát Không Vong. Những người mình đánh giá là giỏi và hay đọc tài liệu họ viết, đều có ít nhất là 2 trụ Không Vong theo lý thuyết Manh phái, còn người mà cả TG công nhận là Tài năng thế kỷ có đến 3 Không Vong, nếu xét cả trụ tháng!
Mình vẫn cứ "cố chấp" đến khi thực tế cho thấy mình rơi vào ngõ cụt...
===
Trung Dung cũng viết:

Biết người, trước phải biết Trời.
Hiểu Trời chẳng nổi, hiểu Người làm sao?
Làm gì mà khoái Không vong quá vậy không biết? ĐKN cũng chỉ có một KV thôi, được cái chi giờ Sửu. Vương Khánh anh nhớ không lầm cũng 1 KV.
Ông dưới đây đúng ra số làm quan - cách cục thuộc hóa dung tố công - bị 2 KV nên chuyển sang làm trùm một ngôi chùa, Cào thích làm trụ trì hem?
Giáp Dần/ Ất Hợi/ Bính Dần/ Kỷ Hợi.
 
Last edited:
Back
Top