Cầu Son

- Janet Yallen đã phát biểu: Yellen: Banks 'very much stronger'; another financial crisis not likely 'in our lifetime'
- Dưới góc nhìn của Huyền Học, cụ thể là Thái Ất, thì 2019 sẽ thấy con toán dưới đây:
Chủ toán: 1 [Đoản số, Vô thiên địa số ] - Khách toán: 5 [Đoản số, Vô thiên số ] - Định toán: 8 [ Đoản số, Vô thiên số ]

=> Vậy 2019, sự kiện lớn xảy ra ở khu vực giữa Phương Đông & Phương Nam (tương ứng với khu vực nào trên TG? Trung Đông, Trung Quốc/Nhật Bản chăng???)
Hạ hồi phân giải...

Ps: Chủ đề giới thiệu về cụ Thiệu Ung và bộ môn Thái Ất, đến đây là hết... khả năng của người viết có hạn... không dám múa rìu thêm... có viết gì sai, mong được cộng đồng ảo tha thứ lỗi lầm...
 
- Janet Yallen đã phát biểu: Yellen: Banks 'very much stronger'; another financial crisis not likely 'in our lifetime'
- Dưới góc nhìn của Huyền Học, cụ thể là Thái Ất, thì 2019 sẽ thấy con toán dưới đây:
Chủ toán: 1 [Đoản số, Vô thiên địa số ] - Khách toán: 5 [Đoản số, Vô thiên số ] - Định toán: 8 [ Đoản số, Vô thiên số ]

=> Vậy 2019, sự kiện lớn xảy ra ở khu vực giữa Phương Đông & Phương Nam (tương ứng với khu vực nào trên TG? Trung Đông, Trung Quốc/Nhật Bản chăng???)
Hạ hồi phân giải...

Ps: Chủ đề giới thiệu về cụ Thiệu Ung và bộ môn Thái Ất, đến đây là hết... khả năng của người viết có hạn... không dám múa rìu thêm... có viết gì sai, mong được cộng đồng ảo tha thứ lỗi lầm...
chị mạnh dạn dự đoán
cặp Ấn độ- Myanma
lợi ích xung đột từ việc sử dụng : than - điện - khí ; với thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu http://www.gef.monre.gov.vn/vi/viet-nam-cung-hon-170-nuoc-ky-thoa-thuan-paris-2/
 
Trước đây, khi mới bắt đầu nghiên cứu về Tử Bình, đã có đôi lần tôi chê bai ông Thiệu Vỹ Hoa về cái vụ "đổi giờ từ Quốc Gia khác sang giờ Bắc Kinh" rồi mới tiến hành luận lá số. Đến giờ này, tôi mới ngộ ra cái ý của ông không phải là "âm mưu đầu độc" như Phố ảo từng viết, mà nó cũng có cái lý lẽ rất hay và logic.
Mặc dầu cách xa vạn dặm, ngôn ngữ bất đồng, thậm chí, ông chưa bao giờ nghe được lời chê bai của tôi đã dành "tặng" ông... Nhưng, tôi vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Chân thành cúi đầu tạ tội với ông, mong ông rộng lòng mà tha thứ cho kẻ ngu dốt này... :77:
 
- Janet Yallen đã phát biểu: Yellen: Banks 'very much stronger'; another financial crisis not likely 'in our lifetime'
- Dưới góc nhìn của Huyền Học, cụ thể là Thái Ất, thì 2019 sẽ thấy con toán dưới đây:
Chủ toán: 1 [Đoản số, Vô thiên địa số ] - Khách toán: 5 [Đoản số, Vô thiên số ] - Định toán: 8 [ Đoản số, Vô thiên số ]

=> Vậy 2019, sự kiện lớn xảy ra ở khu vực giữa Phương Đông & Phương Nam (tương ứng với khu vực nào trên TG? Trung Đông, Trung Quốc/Nhật Bản chăng???)
Hạ hồi phân giải...

Ps: Chủ đề giới thiệu về cụ Thiệu Ung và bộ môn Thái Ất, đến đây là hết... khả năng của người viết có hạn... không dám múa rìu thêm... có viết gì sai, mong được cộng đồng ảo tha thứ lỗi lầm...
Corona Virus, Trung Quốc những ngày cuối cùng của năm 2019 (Lập Xuân: 4/2/2020) . Điềm báo chăng?
 

Attachments

  • 7C98C96C-B6AA-4E2F-91A3-DADD586BF278.jpeg
    7C98C96C-B6AA-4E2F-91A3-DADD586BF278.jpeg
    1.1 MB · Views: 35
Last edited:
Back
Top