Thảo luận Các góc nhìn định giá một Doanh nghiệp tiềm năng của Mèo Béo

Điều gì có thể kìm hãm lợi nhuận PVT tăng trưởng mạnh, chỉ có thể là thay đổi thời gian khấu hao từ dài sang ngắn lại
Nhưng điều đó cũng không thể làm PVT quý 3 này tăng trưởng mạnh
Với doanh thu ước gần 2900 tỷ đồng, biên lãi quý 2 => Lợi nhuận khoảng 500 tỷ, chiết khấu thêm 100 tỷ thì LN khoảng 400 tỏi
Tất nhiên Q3 này không kiểm toán nên Công ty hoàn toàn có thể trích trước chi phí sửa chữa tàu để giảm thêm lợi nhuận
Nhưng cá nhân nghĩ ko dưới 400 tỷ đc
upload_2023-10-11_21-38-9.png
 
387462166_1048624829646293_3320205397980542886_n.png
 
Chỉ số Baltic Dirty Tanker index tăng 2x phiên liên tiếp
upload_2023-10-19_7-15-7.png
Chỉ số BDI vượt đỉnh
upload_2023-10-19_7-15-21.png
PVT hiện có tỷ lệ vận chuyển quốc tế đến 85% năng lực sau khi bổ sung 2 đội tàu, giá cước định hạn ở mức cao
Các chỉ số này là biểu hiện cung cầu ngắn hạn nhưng sẽ hỗ trợ cho các cước định hạn duy trì mức cao khi kết thúc và ký kết cái mới
 
Back
Top