Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Từ Nàng Thơ lên lv Tướng, mà sao đau nhỉ? Từ góc độ được người khác ngắm váy (vì xinh), sang ngắm ví (vì giàu)... đau tí lòng mề, mình cũng chấp nhận! :)))
🤣 dẫu mai kia có bạc mái đầu vẫn thích làm nàng thơ của 1 ai đó ! Nhắc đến ví lại càng rầu, chỉ giàu thời gian chứ ví thì mỏng lét 🤣
 
🤣 dẫu mai kia có bạc mái đầu vẫn thích làm nàng thơ của 1 ai đó ! Nhắc đến ví lại càng rầu, chỉ giàu thời gian chứ ví thì mỏng lét 🤣
“Việt Nam có 20000 triệu phú đô la, thuộc Top tăng trưởng nhanh nhất TG.”
Trong đó: A7 (anh 7) tuyên thệ cổ tốt chỉ ôm ko lái. A3 (anh 3 lát) thức đêm nghĩ về Nghịch lý - LS thấp và Stock giảm. A4 (anh tư ngọ) cứ dạo mạng rồi cười haha, C2 (chị 2 - chị đại), chui hang Mori đọc Phật Pháp.
=> Tình hình này, làm Nàng Thơ của Mèo Mù là sướng nhất. 🤣🤣🤣
 
Back
Top