Xin trợ giúp về code Amibroker

Discussion in 'Amibroker, Metatrader, MetaStock, TradeStation &' started by dungkhdt, Nov 5, 2015.

 1. dungkhdt

  dungkhdt New Member

  Joined:
  Nov 5, 2015
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Tôi là người mới nghiên cứu Ami, sau khi mày mò nhưng chưa viết được code để search ra các mã chứng khoán có phân kỳ Stochastic. Nhờ anh em giúp đoạn code như hình vẽ đối với 02 trường hợp đóng khung đỏ nhé.

  Tks.
   

  Attached Files:

 2. dghuynhtu

  dghuynhtu Moderator

  Joined:
  Oct 31, 2011
  Messages:
  3,726
  Likes Received:
  1,308
  Trophy Points:
  113
  Bác thử mấy cái này xem sao, e k dùng stochastic để trade nên k thử. Chúc may mắn!

  /*Positive Stochastic Divergence for use in
  Indicator Builder and Automatic Analysis (scan mode),
  by Dimitris Tsokakis*/

  ST33=STOCHD(14);
  TR1=LLVBARS(ST33,4);
  TR2=IIF(ST33<30 AND TR1>0 AND REF(TR1,-1)==0,ref(ST33,-1),0);
  TRC=IIF(TR2>0,C,0);
  vs=valuewhen(tr2, ref(st33,-1), 1);
  dvs=vs-ref(vs,-1);
  vc=valuewhen(trc, LLV(c,3), 1);
  dvc=vc-ref(vc,-1);
  diver=iif(dvs>0 and dvc<0,30,0);
  DAS=BARSSINCE(REF(TR2,-1)>0);
  DD=IIF(DAS<20 AND C>=REF(C,-1),DIVER,0);
  GRAPH0=TR2;
  GRAPH0STYLE=2;
  graph0barcolor=12;
  graph1=dd;
  graph1barcolor=5;
  BUY=DD>0 ;


  /*Negative Stochastic divergence for use in
  Indicator Builder and Automatic Analysis (scan mode),
  by Dimitris Tsokakis*/

  ST33=stochd(14);
  TR1=HHVBARS(ST33,4);
  TR2=IIF(ST33>70 AND TR1>0 AND REF(TR1,-1)==0,ref(ST33,-1),0);
  TRC=IIF(TR2>0,C,0);
  vs=valuewhen(tr2, ref(st33,-1), 1);
  dvs=vs-ref(vs,-1);
  vc=valuewhen(trc, HHV(H,3), 1);
  dvc=vc-ref(vc,-1);
  diver=iif(dvs<0 and dvc>0,90,0);
  DAS=BARSSINCE(REF(TR2,-1)>0);
  ddd=IIF(DAS<20 AND C<REF(C,-1),DIVER,0);
  GRAPH1=TR2;
  graph0=ddd;
  graph0barcolor=4;
  GRAPH1STYLE=2;
  graph1barcolor=1;
  SELL=ddd==90;


  _SECTION_BEGIN( "Stochastic" );

  periods = Param( "Periods", 14, 1, 200, 1 );
  Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
  Dsmooth = Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );
  myStochD =StochD( periods , Ksmooth, DSmooth );
  myStochK =StochK( periods , Ksmooth);
  Overbought = 80 ;
  Oversold =20 ;
  Center = 50 ;

  Buy1 = Cross(myStochK, Oversold ) ;
  Buy2 = Cross(myStochK, Center ) ;
  Sell1 = Cross( Overbought, myStochK );
  Sell2 = Cross( Center, myStochK );


  Plot( myStochD, "Stochastic %D"+_PARAM_VALUES( ), ParamColor( "ColorD", colorRed ), ParamStyle(" StyleD") );
  Plot( myStochK, "Stochastic %K", ParamColor( "ColorK", colorBlue ), ParamStyle(" StyleK") );

  PlotShapes(IIf( Sell1, shapeDownArrow , shapeNone), colorRed,0, Offset=Null) ;
  PlotShapes(IIf( Sell2, shapeDownArrow , shapeNone), colorRed,0, Offset=Null) ;
  PlotShapes(IIf( Buy1 , shapeUpArrow , shapeNone), colorGold,0, Offset=Null) ;
  PlotShapes(IIf( Buy2 , shapeUpArrow , shapeNone), colorGold,0, Offset=Null) ;

  Plot(Overbought, "",colorRed) ;
  Plot(Oversold, "",colorGreen) ;
  Plot(Center, "",colorWhite, styleDashed) ;

  y0=LastValue( Trough(StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ),1,2));
  y1=LastValue( Trough(StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ),1,1));
  x0=BarCount - 1 - LastValue(TroughBars(StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ),1,2));
  price_start= Close[x0] ;
  x1=BarCount - 1 - LastValue(TroughBars(StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ),1,1));
  price_end=Close[ x1];
  Line = LineArray( x0, y0, x1, y1, 0 );
  Plot( Line, "Support line", colorYellow );
  Buy = y1>y0 AND price_end<price_start;
  PlotShapes(shapeUpArrow * Buy, colorGreen,0, Line);

  y00=LastValue( Peak(StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ),1,2));
  y11=LastValue( Peak(StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ),1,1));
  x00=BarCount - 1 - LastValue(PeakBars( StochD(periods , Ksmooth, DSmooth ),1,2));
  price_start1= Close[x00] ;
  x11=BarCount - 1 - LastValue(PeakBars( StochD(periods , Ksmooth, DSmooth ),1,1));
  price_end1=Close[ x11];
  Line = LineArray( x00, y00, x11, y11, 0 );
  Plot( Line, "Resistance line", colorBrightGreen );
  Sell = y11<y00 AND price_end1>price_start1;
  PlotShapes(shapeDownArrow * Sell, colorOrange,0,Line) ;


  PlotOHLC( myStochK,myStochK, 50,myStochK, "", colorDarkGrey, styleCloud | styleClipMinMax, Oversold , Overbought);
  PlotOHLC( myStochD,myStochD, 50,myStochD, "", colorDarkRed, styleCloud | styleClipMinMax, Oversold , Overbought);


  //Optimize

  range = Optimize( "Range", 8, 8, 14, 1 );
  Ksmooth = Optimize("%K smooth", 3, 2, 5, 1 );
  Dsmooth = Optimize("%D smooth", 3, 2, 5, 1 );
  Buy=Cross( StochK (range,Ksmooth) , StochD (range,Ksmooth, Dsmooth) );
  Sell = Cross( StochD(range, Ksmooth,Dsmooth) , StochK(range, Ksmooth) );


  _SECTION_END( );
  /*Positive Stochastic Divergence for use in
  Indicator Builder and Automatic Analysis (scan mode)*/

  ST33=StochD(14);
  TR1=LLVBars(ST33,4);
  TR2=IIf(ST33<30 AND TR1>0 AND Ref(TR1,-1)==0,Ref(ST33,-1),0);
  TRC=IIf(TR2>0,C,0);
  vs=ValueWhen(tr2, Ref(st33,-1), 1);
  dvs=vs-Ref(vs,-1);
  vc=ValueWhen(trc, LLV(C,3), 1);
  dvc=vc-Ref(vc,-1);
  diver=IIf(dvs>0 AND dvc<0,30,0);
  DAS=BarsSince(Ref(TR2,-1)>0);
  DD=IIf(DAS<20 AND C>=Ref(C,-1),DIVER,0);
  Graph0=TR2;
  Graph0Style=2;
  Graph0BarColor=12;
  Graph1=dd;
  Graph1BarColor=5;
  Buy=DD>0 ;
   
  locke likes this.
 3. dungkhdt

  dungkhdt New Member

  Joined:
  Nov 5, 2015
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Tks bác nhiều, e code thử.
   
 4. NPT

  NPT Member

  Joined:
  May 19, 2015
  Messages:
  11
  Likes Received:
  27
  Trophy Points:
  13
  @dghuynhtu : Mod có afl code chỉ số RS của O'Neil không, cho mình xin với. Thanks !!!:113:
   

Share This Page

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.