Thái Ất Kể Giờ

Bạch Vân

Well-Known Member
10/7/2017, giờ Canh Thân
Tranh thủ giờ đẹp, mở cái topic để khảo sát Thái Ất kể giờ, tác giả chỉ cố gắng gọt sao cho vừa giày, không trông mong đạt được kỳ tích. Theo như các sách cổ đã chú thích: Quẻ Ất kể giờ dùng cho Tướng Soái tham khảo khi đánh trận. Hy vọng, topic này tuy Khởi đầu không xuôi, nhưng khúc Đuôi thì lọt... đúng như cái quẻ Nhâm dự báo!
 
Khảo sát số 01: VNI đóng cửa 766.56, rớt 9.17đ, tương đương -1,18%. Thời gian lập Quẻ: 10/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 56, Nguyên thứ 1
Lời khuyên: Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ.
 
Last edited:
Khảo sát số 02: Thời gian lập Quẻ: Chiều mai, tức 12/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 8, Nguyên thứ 2
Lời khuyên: Nguy hiểm, chủ khách đều phải đề phòng giặc tấn công.
 
VNI không ứng, chỉ ứng ở nhóm Ngân Hàng.
Khảo sát số 02: Thời gian lập Quẻ: Chiều mai, tức 12/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 8, Nguyên thứ 2
Lời khuyên: Nguy hiểm, chủ khách đều phải đề phòng giặc tấn công.
Khảo sát số 03: Thời gian lập Quẻ: Sáng mai, tức 13/7/2017, giờ Tỵ.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 18, Nguyên thứ 2
Lời khuyên: Nguy hiểm, chủ khách đều phải đề phòng giặc tấn công.
 
Khảo sát số 04: VNI đóng cửa 768.91, rớt 8.69đ, tương đương -1,12%. Thời gian lập Quẻ: 17/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 68, Nguyên thứ 2
Lời khuyên: Lợi về khách.
 
Khảo sát số 05: VNI đóng cửa 767.49, rớt 1.42đ, tương đương -0.18%. Thời gian lập Quẻ 18/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 8, Nguyên thứ 3
Lời khuyên: Nguy hiểm, chủ khách đều phải đề phòng giặc tấn công.
Ghi chú: Cục giống khảo sát số 02, khác Nguyên. VNI rơi nhẹ, Ngân hàng xanh nhẹ.
 
Khảo sát số 06: VNI đóng cửa 771.30, tăng 3.81đ, tương đương +0.5%. Thời gian lập Quẻ 19/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 20, Nguyên thứ 3
Lời khuyên: Lợi về chủ.
Ghi chú: Xuất hiện 2 toán vô nhân ở Khách toán và Định toán, là như thế nào nhỉ???
 
Last edited:
Khảo sát số 07: VNI co chân, đóng cửa 768.41, giảm 2.89đ, tương đương -0.37%. Thời gian lập Quẻ 20/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 32, Nguyên thứ 3
Lời khuyên: Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ.
 
Khảo sát số 08: VNI đóng cửa 761.86, giảm 6.55đ, tương đương -0.85%. Thời gian lập Quẻ 21/7/2017, giờ Mùi.
###
Quẻ Ất: Âm độn Cục 44, Nguyên thứ 3
Lời khuyên: Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ.
 
Đã nhận ra sự ngu ngốc: Thái Ất kể giờ mà lại tính theo Can Chi??? Cảm ơn cụ Hà Uyên đã khai ngộ !
Như vậy, dự báo của quẻ Nhâm trật lất, đầu không xuôi mà đuôi cũng chẳng lọt.
 
Hác Kim Dương:
庚癸己丙
午未卯寅
8 tự hoàn toàn không có Không vong, chỉ có ở đại vận.
Bao giờ ra ROS Cào nhớ cho anh hay. Thôi, đi ra biển tiếp đây.
 
Canh Ngọ / Quý Mùi / Kỷ Mão / Bính Dần.
Ngày Kỷ Mão, Thân Dậu dính Không Vong.
Ps:
Có sự đặc biệt trong cái comment này, dưới góc độ 6 nhâm mà nói:
- Phát dụng: hào Huynh thừa Thiên Không.
- Quý nhân: tọa Dậu địa bàn, gặp phải Không Thiên.
=> Anh Táo và em cùng đang hướng về 2 chữ Không Vong? Có thể hình dung Phát dụng là em chăng? Quý nhân là anh Táo (tuổi Dậu?) hay là chữ Dậu Không Vong trong 8 tự của cụ Hác nêu trên? Thật là huyền bí! :21:
Kính anh!
 
Trời khai mở Tý, Đất lập thành ở Sửu, Người sinh ra ở Dần. Con Người sinh sau Trời Đất, ấy vậy mà, họ luôn luôn khao khát được biết trước Đất Trời.
Đông chí khởi vào ngày 21/12/2017, lúc 23h28' (GMT +7). Đồ bàn Thái ất kể năm:
Lưu niên quái Trạch Sơn Hàm, số sách 462 (số sách lớn nhất thuộc Quẻ Càn: 567).
Thái Tuế tại cung Tuất
Thái ất Lý Địa tại cung Tốn
Bát môn: Thái Ất ở cửa Thương.
Chủ Mục đóng tại cung Mão, toán Chủ 4 - Vô thiên, Vô địa. => Sau Thái Ất 2 cung.
Kể Mục đóng tại cung Thìn, toán Kể 1 - Vô thiên, Vô địa. => Sau Thái Ất 1 cung.
Chủ Đại Tướng đóng tại cung Mão. => Sau Thái Ất 2 cung.
Kể Đại Tướng đóng tại cung Kiền. => Đối cung Thái Ất.
Đại Du đóng tại cung Mão. => Sau Thái Ất 2 cung.
Động đất trên 7 độ Richter sẽ xảy ra ở Đông Phương, tại phân dã Mão/Thìn/Tốn?!
 
Càng tham lam, càng muốn đến gần với quy luật của tạo hóa - quy luật của Trời Đất, hiểu biết của con Người sẽ càng sai lệch nhiều hơn. Ấy vậy mà, cớ sao lại khó lòng kềm hãm cái sự tham lam ấy, thôi đành...
Đại thử khởi vào ngày 23/07/2018, lúc 04h00' (GMT +7). Đồ bàn Thái ất kể tháng:
Thái Tuế tại cung Mùi
Thái ất Lý Địa tại cung Cấn
Bát môn: Thái Ất ở cửa Cảnh.
Khách Mục đóng tại cung Thìn, toán Khách 34 - Vô địa.
Định Mục đóng tại cung Tuất, toán Định 10 - Vô nhân.
Kể Mục đóng tại cung Mùi, toán Kể 23 - Vô địa. => Đối xung Thái Ất.
Khách Đại Tướng đóng tại cung Mão. => Trước Thái Ất 2 cung.
Kể Đại Tướng và Định Tham Tướng đóng tại cung Cấn. => Đồng cung Thái Ất.
Đại Du đóng tại cung Khôn. => Đối xung Thái Ất.
Động đất trên 7 độ Richter sẽ xảy ra ở Đông Phương, tại phân dã Mão/Thìn/Tốn?! Sẽ ứng vào tháng 6 AL (tiết Đại Thử đến Lập Thu)?!
 
Thái Ất phân dã (quy mô toàn thế giới), một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp ??? Cần thêm nhiều chứng cứ !!!
upload_2017-12-24_11-24-3.png
 
Vẫn chưa thỏa mãn lắm với cái Phân Dã (ở post #16) , nay học hỏi thêm được một ít kiến thức về Phong Thủy, nên sửa lại Thái Ất phân dã. Vẫn cần thêm nhiều chứng cứ ?!
Thai at phan da.PNG
 
Nếu căn cứ theo đường xích đạo và đường đổi ngày (khoa học hiện đại), thì Thái ất phân dã tự chế theo Hậu Thiên Bát Quái (Kiền Khảm Cấn Chấn <> Tốn Ly Khôn Đoài) cũng đáng để lưu tâm. Cần thêm nhiều chứng cứ?!
thai at phan da 2.PNG
 
Back
Top