Số liệu cuối ngày 2016.

Discussion in 'Vietnam Market Data & Documents Daily' started by trungnghia, Jan 4, 2016.

 1. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

 2. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

 3. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  TuanMinh, 11.12.2013 and ronin like this.
 4. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  11.12.2013, TuanMinh and ronin like this.
 5. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  11.12.2013 likes this.
 6. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113
 7. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

 8. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

 9. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  TuanMinh, 11.12.2013 and ronin like this.
 10. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

 11. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  ronin and 11.12.2013 like this.
 12. TTN

  TTN Well-Known Member

  Joined:
  Jan 3, 2012
  Messages:
  16,261
  Likes Received:
  62,637
  Trophy Points:
  113
   
  11.12.2013 likes this.
 13. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  chinhlc, 11.12.2013 and ronin like this.
 14. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113
 15. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  chinhlc and 11.12.2013 like this.
 16. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113
  HVG (Hose)
  Ngày GDKHQ: 18/01/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%.
  (Tỷ lệ điều chỉnh 1.2:1.0)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh HVG Chia cổ tức bằng CP 20% (ngày GDKHQ 18.01.2016)


  ADC (Hnx)

  Ngày GDKHQ: 18/01/2016
  Chia cổ tức bằng CP, tỷ lệ 20%.
  Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 50%, giá 10,000 đ/CP.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 30.9:21.12)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh ADC Quyền mua 50% và chia cổ tức bằng CP 20% (ngày GDKHQ 18.01.2016)  Hôm nay cũng là ngày GDKHQ quyền mua CP của HHG (Hnx). Tuy nhiên, giá thị trường của HHG (7,900 đ/CP) thấp hơn giá phát hành (10,000 đ/CP), tôi không điều chỉnh data HHG.
   
  11.12.2013 and ronin like this.
 17. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  11.12.2013 and ronin like this.
 18. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  ronin and 11.12.2013 like this.
 19. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113
  TDH (Hose)
  Ngày GDKHQ: 20/01/2016
  Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 50%, giá 12,500 đ/CP.
  (Tỷ lệ điều chỉnh giá 12.6:12.57)

  Data Điều chỉnh:
  Data Điều chỉnh TDH Quyền mua 50% (ngày GDKHQ 20.01.2016)

  Lưu ý
  : Do giá thị trường của TDH (giá đóng cửa phiên liền trước) là 12,600 đ/CP và giá phát hành 12,500 đ/CP, chênh lệch không nhiều, nên thực tế tỷ lệ data không đáng kể 12.6:12.57.
   

  Attached Files:

  Last edited: Mar 14, 2016
  ronin and 11.12.2013 like this.
 20. trungnghia

  trungnghia Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  2,909
  Likes Received:
  7,998
  Trophy Points:
  113

  Attached Files:

  chinhlc and ronin like this.

Share This Page

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.