Quán nhỏ của Ranluc: Relative Strength và nhiều hơn thế

Discussion in 'Real Time & Real Trading--NO TEARS' started by chim_non, Mar 30, 2018.

 1. ToLearnToShare

  ToLearnToShare Well-Known Member

  Joined:
  Apr 1, 2014
  Messages:
  449
  Likes Received:
  1,105
  Trophy Points:
  93
  Thầy @ranluc dạo này đi đâu k thấy vậy? Có code nào hay hay chia sẻ k thầy?
   
 2. ranluc

  ranluc Well-Known Member

  Joined:
  Mar 27, 2018
  Messages:
  112
  Likes Received:
  485
  Trophy Points:
  63
  Mình chơi ps nhiều hơn. Rút ra 2 chiến lược ps hiệu quả là break MA swing và break Donchian channels , mình nghĩ 2 chiến lược này có thể có điểm chung bổ sung cho nhau thành 1 chiến lược duy nhất là thời gian trong kênh phải đủ lâu để break, biên hẹp tăng thêm hiệu quả nhưng không nhất thiết... Các indi như MACD, ADX, RSI, OBV là vô dụng.
   
  hipp, civil, becro and 6 others like this.
 3. ToLearnToShare

  ToLearnToShare Well-Known Member

  Joined:
  Apr 1, 2014
  Messages:
  449
  Likes Received:
  1,105
  Trophy Points:
  93
  break MA swing em chưa hiểu là đường MA thoát khỏi vùng dao động trước đó (có thể xây dựng theo Donchian chanels) hay giao cắt giữa đường ngắn và dài bác?
   
 4. ranluc

  ranluc Well-Known Member

  Joined:
  Mar 27, 2018
  Messages:
  112
  Likes Received:
  485
  Trophy Points:
  63
  Dùng 1 đường MA để xác định swing, giá vượt đỉnh nhịp trước đó thì Long, không cần dùng indi kiểu ADX. Cách này giúp tránh sideway tốt hơn cách khi giá vượt MA hay 2 MA cắt nhau. Kết hợp yếu tố thời gian của Donchian thì các đỉnh quá gần trước đó không tính, đỉnh phải dủ xa.
  MABreak.png
  Ví dụ minh họa, giá tại vị trí 3 vượt đỉnh 2 chưa phải là điểm vào tốt vì đỉnh 2 quá gần, cần xét đỉnh xa hơn là đỉnh 1. Tại vị trí 4 vào tốt hơn vì vượt đỉnh 3 và xa hơn (đủ xa) không còn đỉnh nào. Vị trí 4 là đủ xa rồi không cần đợi tới vị trí 5 vượt đỉnh 1.
   
  Last edited: Aug 5, 2020
  tmtm, bill bro, becro and 4 others like this.
 5. ToLearnToShare

  ToLearnToShare Well-Known Member

  Joined:
  Apr 1, 2014
  Messages:
  449
  Likes Received:
  1,105
  Trophy Points:
  93
  Cảm ơn bác @ranluc nhiều!
   
 6. TuanMinh

  TuanMinh Well-Known Member

  Joined:
  Mar 11, 2014
  Messages:
  5,435
  Likes Received:
  19,443
  Trophy Points:
  113
  Em cũng dùng món này mấy năm nay, ổn áp phết.
   
  bill bro and ranluc like this.
 7. bill bro

  bill bro Well-Known Member

  Joined:
  Feb 24, 2017
  Messages:
  1,902
  Likes Received:
  4,584
  Trophy Points:
  113
  cái donchian chanels mịnh có thể setup đc trong hệ thống ko BÁc
   
  ranluc likes this.
 8. ranluc

  ranluc Well-Known Member

  Joined:
  Mar 27, 2018
  Messages:
  112
  Likes Received:
  485
  Trophy Points:
  63
  setup là sao bác?
  Donchian Channel có sẵn ở TradingView, các chart online của các ctck
  Trong Ami dùng 2 dòng lệnh đơn giản:
  bandTop = HHV( H, period );
  bandBottom = LLV( L, period );
   
  bill bro, tmtm and chim_non like this.
 9. mtp

  mtp Well-Known Member

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  748
  Likes Received:
  1,446
  Trophy Points:
  93
  Chào bác @ranluc !
  Mình mới cài lại ami mà cái chart Ichi trong đó dùng parameters không chuẩn.
  Mình có "xoay sở" lấy code cũ để tạo custom nhưng nó báo bị lỗi không ra được chart. Lỗi [​IMG]
  Với cái code mình đã dán trong ami như dưới đây. Nhờ bác xem và chỉnh giúp hoặc nếu bác có code để tạo chart Ichi với các tham số chuẩn (9. 26, 26, 26, 52) nhờ bác cho mình với.
  _SECTION_BEGIN("Main Parameters");
  p1 = Param("Turning Line",9,5,26,1);//also known as Tenkan Sen
  p2 = Param("Standard Line",26,5,52,1);//also known as Kijun Sen
  p3 = Param("Delayed Line",26,0,52,1);//also known as Chikou Span
  p4 = Param("Cloud F-Bars",26,0,52,1);//also known as Chikou Span
  _SECTION_END();
  /*******************************************************************************************/
  _SECTION_BEGIN("Buy and Sell Signals");
  Strategy = ParamList("Strategy", List1 = "1: Tenkan Sen/Kijun Sen Cross");//,2: ,3: ,4: ,5: ",0);
  MinStrength = ParamList("Min Signal Strength", List2 = "1 - Weak,2 - Mid,3 - Strong,4 - Only best",2);
  for( i=0; i<10; i++) {if( StrExtract(List1, i) == Strategy ) SelectedStrategy = i+1; }
  for( i=0; i<10; i++) {if( StrExtract(List2, i) == MinStrength ) SelectedMinStrength = i+1; }
  BuyShape = Param("Buy Shape Typ",def_BuyShape,0,50,1);
  SellShape = Param("Sell Shape Typ",def_SellShape,0,50,2);
  Buyshapecolor = ParamColor("Buy Shape Color",def_BuyShapeColor);
  Sellshapecolor = ParamColor("Sell Shape Color",def_SellShapeColor);
  _SECTION_END();
  /*******************************************************************************************/
  _SECTION_BEGIN("Styles");
  TLstyle = ParamStyle("Turning Line",styleThick);
  SLstyle = ParamStyle("Standard Line",styleThick);
  DLstyle = ParamStyle("Delayed Line",styleThick|styleNoTitle);
  _SECTION_END();
  /*******************************************************************************************/
  GraphZOrder = 0;
  AddICHIMOKU2(p1,p2,p3,p4);
  HSB = 0;
  /*******************************************************************************************/
  if(HSB)
  {
  _SECTION_BEGIN("Cloud 1");
  Hue = Param("Hue",90,0,255,1);
  Saturation = Param("Saturation",255,0,255,1);
  Brightness = Param("Brightness",60,0,255,1);
  Cloud1color = ColorHSB(Hue,Saturation,Brightness);
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Cloud 2");
  Hue = Param("Hue",0,0,255,1);
  Saturation = Param("Saturation",180,0,255,1);
  Brightness = Param("Brightness",125,0,255,1);
  Cloud2color = ColorHSB(Hue,Saturation,Brightness);
  _SECTION_END();
  }
  else
  {
  _SECTION_BEGIN("Colors");
  TLcolor = ParamColor("Turning Line",def_Color3);
  SLcolor = ParamColor("Standard Line",def_StandardLine);
  DLcolor = ParamColor("Delayed Line",colorGrey50);
  Cloud1color = ParamColor("Cloud 1",def_Cloud1color);
  Cloud2color = ParamColor("Cloud 2",def_Cloud2color);
  _SECTION_END();
  }
  /*******************************************************************************************/
  //Strategy 1: Tenkan Sen/Kijun Sen Cross
  MinTLSL = Min(TL,SL); MaxTLSL = Max(TL,SL);
  BuyPositionTLSL_1 = IIf(MinTLSL > CloudHigh,3, IIf(MinTLSL > CloudLow AND MaxTLSL < CloudHigh,2,1));
  SellPositionTLSL_1 = IIf(MaxTLSL < CloudLow,3, IIf(MinTLSL > CloudLow AND MaxTLSL < CloudHigh,2,1));
  BuyStrength_1 = BuyPositionTLSL_1+IIf(RDL,1,-1);
  SellStrength_1 = SellPositionTLSL_1+IIf(FDL,1,-1);
  Buy_1 = Cross(TL,SL) AND BuyStrength_1 >= SelectedMinStrength;
  Sell_1 = Cross(SL,TL) AND SellStrength_1 >= SelectedMinStrength;
  Strength_1 = IIf(Buy_1,BuyStrength_1,IIf(Sell_1,SellStrength_1,0));
  Interpretation = "\n"+"Strategy = " + "\n"+Strategy + "\n\n";
  BuyInterpretation1 =
  WriteIf(BuyPositionTLSL_1 == 3,"The cross happend above the cloud, this is a strong signal and gives 3 ranking points.",
  WriteIf(BuyPositionTLSL_1 == 2,"The cross happend inside the cloud, this is a mid signal and gives 2 ranking points.",
  WriteIf(BuyPositionTLSL_1 == 1,"The cross happend below the cloud, this is a weak signal and gives 1 ranking point.","")));
  BuyInterpretation1 = BuyInterpretation1 +
  WriteIf(BuyStrength_1 == BuyPositionTLSL_1+1,"\n\nDelayed line is above past close. This shows rising prices and gives 1 ranking point.",
  WriteIf(BuyStrength_1 == BuyPositionTLSL_1-1,"\n\nDelayed line is below past close. This shows falling prices and gives -1 ranking point.",""));

  SellInterpretation1 =
  WriteIf(SellPositionTLSL_1 == 3,"The cross happend below the cloud, this is a strong signal and gives 3 ranking points.",
  WriteIf(SellPositionTLSL_1 == 2,"The cross happend inside the cloud, this is a mid signal and gives 2 ranking points.",
  WriteIf(SellPositionTLSL_1 == 1,"The cross happend above the cloud, this is a weak signal and gives 1 ranking point.","")));
  SellInterpretation1 = SellInterpretation1 +
  WriteIf(SellStrength_1 == SellPositionTLSL_1+1,"\n\nDelayed line is below past close. This shows falling prices and gives 1 ranking point.",
  WriteIf(SellStrength_1 == SellPositionTLSL_1-1,"\n\nDelayed line is above past close. This shows rising prices and gives -1 ranking point.",""));

  Interpretation = Interpretation +
  WriteIf(Buy_1,Buyinterpretation1,WriteIf(Sell_1,Sellinterpretation1,""));
  /*******************************************************************************************/
  Buy = def_Buy AND Buy_1;
  Sell = def_Sell AND Sell_1;
  /*******************************************************************************************/
  AddAlert(Buy,Audio,Email,"Standard line crossed Turning line",1,BarComplete,def_BuySound1);
  AddAlert(Sell,Audio,Email,"Turning line crossed Standard line",2,BarComplete,def_SellSound1);
  /*******************************************************************************************/
  _SECTION_BEGIN("Lines");
  Plot(TL, "TL", TLcolor,TLstyle);
  Plot(SL, "SL", SLcolor,SLstyle);
  Plot(DL, "DL", DLcolor,DLstyle);
  PlotOHLC( 0, SpanA_ahead, SpanB_ahead, SpanB_ahead, "Cloud", IIf(SpanA_ahead>SpanB_ahead,Cloud1color,Cloud2color), styleCloud+styleNoTitle+styleNoLabel,Null,Null,p4 );
  PlotShapes(BuyShape*Buy,BuyShapecolor,0,L,-def_BuyShapeOffset);
  PlotShapes(SellShape*Sell,SellShapecolor,0,H,-def_SellShapeOffset);
  _SECTION_END();
  Cám ơn bác nhiều nhiều. Nice w/end to you!
   
 10. ranluc

  ranluc Well-Known Member

  Joined:
  Mar 27, 2018
  Messages:
  112
  Likes Received:
  485
  Trophy Points:
  63
  @mtp
  Mình chưa dùng Ichi nên không thể xem được.
  Có thể bạn đã cài lại Ami nhưng chưa cài PatternExplorer hay plugin nào đó nên code chưa chạy. Ngoài ra code này cũng còn thiếu nhiều phần khác.
   
  mtp likes this.
 11. mtp

  mtp Well-Known Member

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  748
  Likes Received:
  1,446
  Trophy Points:
  93
  Vậy hả bác.
  Thế để mình hỏi lại mn trong 4r vậy. Cám ơn bác nhé!
   
 12. Côi

  Côi New Member

  Joined:
  Aug 8, 2018
  Messages:
  12
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  3
  Chào Bạn ranluc;
  Mình đang dùng Code RS của bạn.Mình rất thích chỉ báo này. Nhưng có điều mình không hiểu chổ cấu hình "nth" khi điều chỉnh từ 1-5 thì giá trị RS khác nhau và khu kéo thanh RS thì nó thay đổi liên tục. Mình thấy các chỉ báo khác không như vậy.
  Bạn giải thích giúp mình với.
  Cám ơn bạn nhiều.
   

  Attached Files:

  • RS.png
   RS.png
   File size:
   173.7 KB
   Views:
   21
 13. Côi

  Côi New Member

  Joined:
  Aug 8, 2018
  Messages:
  12
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  3
  Mình up hình cấu hình 1 và 5
   

  Attached Files:

 14. Sutj

  Sutj Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2020
  Messages:
  3,374
  Likes Received:
  8,240
  Trophy Points:
  113
  Bác cho mình xin code được không. Mình up code bị lỗi
   
 15. Côi

  Côi New Member

  Joined:
  Aug 8, 2018
  Messages:
  12
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  3
  codes này của bạn Ranluc đây bạn
  _SECTION_BEGIN("RS");
  base = ParamStr("base", "VNINDEX"); //GetBaseIndex() );
  Nth = Param("Nth", 1,1,5);
  change = 2 ;
  baseC = Foreign( base, "C" );
  refBar = PeakBars(baseC, change, Nth);
  relStr = RelStrength(base) *LastVisibleValue(Ref(baseC/C,-refBar))/10 - 100;
  Plot( relStr, "RS("+base+")", colorOrange, styleLine|styleThick);
  Plot( EMA(relStr, 50), "", colorBlue, styleLine );
  PlotGrid(0, colorRed);
  Plot( relStr, "RS_5("+base+")", colorGreen, styleLine|styleThick|styleBarNoTicks|styleNoLabel|stylehidden);
  _SECTION_END();
   
 16. Sutj

  Sutj Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2020
  Messages:
  3,374
  Likes Received:
  8,240
  Trophy Points:
  113
  cảm ơn bác
   

Share This Page

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.