Nhận định, phân tích thị trường ngoại hối hàng ngày

TECH 100 BUY tại 9207, với mục tiêu là 9405 và dừng lỗ là 9095.

Nhà đầu tư cũng có thể chờ xem quan sát thị trường.
 
Back
Top