nhảm

quan điểm của Bon là Tn chứ ko phải T3
break out đỉnh cũ, ăn chơi rựu chè, khen thưởng, sau đó mới đuối (quẻ)
sẽ vào sóng 5 (ew)
:3D_17:
:1: tính rẻ cho nó linh hoạt
:1smiley_vn24: nên thích ngay luôn:3D_11: 3 lần không được thì thôi:7smiley_vn8:
vni15722d_zpswlfacqql.png
 
:1: tính rẻ cho nó linh hoạt
:1smiley_vn24: nên thích ngay luôn:3D_11: 3 lần không được thì thôi:7smiley_vn8:
vni15722d_zpswlfacqql.png
mượn luôn cái chart:
Khối lượng từ vùng 631 xuống 613 rất mỏng, vùng này là vùng hụt cung, nên việc vọt lên 631 là rất dễ dàng.
Vùng 631-640 là nơi hội tụ cung. Cung cut loss, cung chốt lãi bắt được đáy của những nđt lướt lát. Đây mới là vùng oánh nhau chính của VNI lúc này, nên cần có time để cầu có thể hấp thụ lượng cung lớn này, đồng nghĩa với cái kịch bản tăng mạnh luôn sau cây nến dài khó xuất hiện. Thanh khoản 2 sàn lên 2.900 tỷ, tăng so với ngày hôm qua và gần đạt ngưỡng TB của sóng trước đấy.
Nhìn cái gap của VNI hôm nay thì có cửa cho chỉ số này tạm lui về lại tầm 625-627 ngay ngày mai và rồi mới có đà để đi lên tiếp kèm khối lượng tăng. Ngoài cái kịch bản này thì có vẻ tt ko quá khỏe như tính toán ban đầu.
ko có việc gì làm, ngoài việc tiếp tục ngồi đợi tt phán quyết nó muốn đi về đâu :6cool_boss:
 
mượn luôn cái chart:
Khối lượng từ vùng 631 xuống 613 rất mỏng, vùng này là vùng hụt cung, nên việc vọt lên 631 là rất dễ dàng.
Vùng 631-640 là nơi hội tụ cung. Cung cut loss, cung chốt lãi bắt được đáy của những nđt lướt lát. Đây mới là vùng oánh nhau chính của VNI lúc này, nên cần có time để cầu có thể hấp thụ lượng cung lớn này, đồng nghĩa với cái kịch bản tăng mạnh luôn sau cây nến dài khó xuất hiện. Thanh khoản 2 sàn lên 2.900 tỷ, tăng so với ngày hôm qua và gần đạt ngưỡng TB của sóng trước đấy.
Nhìn cái gap của VNI hôm nay thì có cửa cho chỉ số này tạm lui về lại tầm 625-627 ngay ngày mai và rồi mới có đà để đi lên tiếp kèm khối lượng tăng. Ngoài cái kịch bản này thì có vẻ tt ko quá khỏe như tính toán ban đầu.
ko có việc gì làm, ngoài việc tiếp tục ngồi đợi tt phán quyết nó muốn đi về đâu :6cool_boss:
:gp::9smiley_vn10:
 
Back
Top