Đánh giá khả năng ra QE3 năm 2012

Các bác đánh giá sao về việc World Stocks hai hôm nay đang thi nhau giảm mạnh?
 
Back
Top