CÔNG TY CỔ PHẦN
VCBROTHERS VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Hà Nội, ngày  11  tháng 11  năm 2014

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI “HTTP://VIETCURRENCY.VN”

I.            ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

1.     Các thay đổi với mạng xã hội vietcurrency.vn

          Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, cách trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước.

2.     Thay đổi quy định

          Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng mạng xã hội vietcurrency.vn sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

3.     Đăng ký và ngừng sử dụng dịch vụ

          Khi đăng ký tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế. Các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mât thông tin vui lòng xem trong Chính sách bảo mật.

          Khi đăng ký, bạn sẽ tạo một Tài Khoản vietcurrency.vn với tên truy cập và một mật khẩu. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho vietcurrency.vn về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Việc tạoTài khoản trên điện thoại sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu, chi phí truyền dữ liệu nếu có sẽ do bạn chịu trách nhiệm chi trả.

          Bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ nữa. vietcurrency.vn có thể chấm dứt việc đăng ký của bạn hoặc cấm bạn truy cập vào một số phần của Dịch vụ nếu có căn cứ xác định bạn đã vi phạm Điều Khoản.

4.     Hành vi của bạn.

          Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác ("Nội dung"), được bạn hoặc “người có tài khoản người dùng bị sử dụng” chia sẻ công khai và rộng rãi trên website hoặc tại các khu vực trên website cho phép bạn chia sẻ nội dung dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng. Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn trong bất cứ phương diện nào nào về Nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan.

5.     Khi sử dụng mạng xã hội vietcurrency.vn và các dịch vụ được cung cấp, bạn hoàn toàn đồng ý rằng:

          - Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi: tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh , gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

          - Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm của công ty cũng như công ty phát hành dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với dịch vụ hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

          - Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

          - Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

          - Cấm kêu gọi tổ chức bạo loạn, cấm đăng tải, trao đổi các thông tin về biểu tình, bạo loạn

          - Cấm đăng lại nguồn từ các trang blog cá nhân, diễn đàn, bạn đọc viết trên các mục báo,…

          - Cấm đăng tải bài viết từ các trang có yếu tố nước ngoài như BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt....

          - Nội dung không đi ngược lại thuần phong mĩ tục của Việt Nam và vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

          - Nghiêm cấm đưa Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, các thể chế chính trị, lịch sử, các lãnh tụ vào bàn luận trong những chủ đề không liên quan.

          - Cấm viết bài, trao đổi các thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan.

          - Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận, hay cố ý mạo danh làm người khác tưởng lầm mình là một người dùng khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.

          - Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào. Những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam sẽ bị cấm hoàn toàn.

          - Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của bạn nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

          - Nghiêm cấm tuyên truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác, gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Nếu phát hiện những tài khoản vi phạm chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn

          - Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí. Không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào. Không sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

          - Bạn sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

          - Tuyệt đối nghiêm cấm việc gửi hoặc đăng tải thông tin, phần mềm có đính kèm virus hoặc các thành phần gây hại khác.

          - Không phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác , tuyên bố có liên hệ hoặc đại diện cho một doanh nghiệp hoặc hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia mạng xã hội. Bạn sẽ không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

          - Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức website mạng xã hội vietcurrency.vn.

          - Bạn sẽ không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

6.        Cấm truy cập

          Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào mạng xã hội vietcurrency.vn hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

7.        Thông tin của bên thứ ba

          Thông tin được cung cấp tại Mạng xã hội vietcurrency.vn có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được các thành viên chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên mạng xã hội vietcurrency.vn không được coi là khuyến nghị sử dụng, tiêu dùng, đầu tư v.v…, hoặc xác thực của vietcurrency.vn về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của 1 bên thứ ba. Mạng xã hội vietcurrency.vn không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của vietcurrency.vn đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của bạn.

8.     Liên kết đến và đi từ trang vietcurrency.vn.

Các liên kết tại mạng xã hội vietcurrency.vn có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng vietcurrency.vn không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

9.     Thông báo

Vietcurrency.vn có thể gửi các thông báo trong phạm vi Dịch vụ. vietcurrency.vn cũng có thể gửi bạn các thông báo về những sản phẩm và Dịch vụ tới địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Bạn được coi là đã nhận những thông báo này chậm nhất bảy (07) ngày kể từ khi vietcurrency.vn gửi chúng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ nghĩa là bạn nhận được tất cả các thông báo, không phụ thuộc vào phương thức gửi.

10.            Bồi thường

          Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho vietcurrency.vn trước mọi khiếu nại của bên thứ ba, và mọi trách nhiệm, mức ấn định, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc (i) bạn vi phạm Điều Khoản, (ii) bạn vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các quyền khác hoặc quyền riêng tư bất kỳ của bên thứ ba, và (iii) bên thứ ba sử dụng sai Dịch vụ khi việc sử dụng sai đó là do bạn không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của bạn để chống lại việc bị sử dụng trái phép.

11.   Các điều khoản khác

11.1   Căn cứ pháp luật

          Điều Khoản sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không bao gồm các điều khoản xung đột pháp luật.

11.2   Hiệu Lực

          Điều Khoản sẽ không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền nào của bạn mà theo pháp luật nơi bạn cư trú không thể bị từ bỏ. Nếu một quy định của Điều Khoản bị xem là vô hiệu, hiệu lực của những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản bị xem là vô hiệu sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực gần nhất với kết quả và mục đích của Điều Khoản. Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Quyền Riêng Tư, quy định của Điều Khoản Dịch Vụ vietcurrency.vn này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các quy định trong Điều Khoản được ghi nhận là vẫn có hiệu lực sau khi Điều Khoản chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau sự chấm dứt này.

11.3   Thay đổi Điều Khoản

Vietcurrency.vn có thể sửa đổi Điều Khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Nếu Điều Khoản được thay đổi một cách căn bản và bất lợi, vietcurrency.vn sẽ cung cấp một thông báo riêng về những thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn được xem là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi và sửa đổi.

12.            Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và các phần mềm liên quan được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế bạn đồng ý và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào các Điều Khoản, vietcurrency.vn bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Dịch vụ và tất cả sản phẩm, phần mềm và các tài sản khác được cung cấp cho bạn hoặc sử dụng bởi bạn thông qua Dịch vụ.

13.            Chuyển nhượng

          Vietcurrency.vn có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản này cho bất kỳ công ty mẹ, chi nhánh của công ty CP Vcbrothers Việt Nam hoặc công ty dưới quyền kiểm soát chung với vietcurrency.vn. Ngoài ra, vietcurrency.vn có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản này cho bên thứ ba trong quá trình sáp nhập, mua lại, bán tài sản, theo quy định của pháp luật hoặc trong các trường hợp khác.

II.         CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

          Khi truy cập vào cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam tại trang web: www.vietcurrency.vn và bất kì trang nào từ đây, hãy ghi nhớ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhận của bạn theo những điều khoản trong Chính Sách bảo mật và Điều khoản sử dụng. Cứ mỗi lần truy cập vào trang web này hay sử dụng địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web, hãy ghi nhớ và chấp thuận về việc chúng tôi có quyền sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng như đã đề cập trong Chính sách bảo mật. Vui lòng không truy cập vào trang web và không gửi bất kì thông tin cá nhân nào của mình nếu không muốn chúng tôi lưu trữ hay sử dụng những dữ liệu này như đã đề cập.

Vietcurrency.vn có quyền thay đổi hay chỉnh sửa Chính sách bảo mật này bất kì lúc nào. Thông tin dữ liệu của bạn sẽ được quản lí dựa theo Chính sách bảo mật và chúng tôi sẽ cập nhật lên trang web của mình nếu có sự thay đổi trong Chính sách. Cứ mỗi lần truy cập vào trang web sau khi những chỉnh sửa có hiệu lực, đồng nghĩa bạn đã chấp nhận với Chính sách bảo mật sửa đổi này. Vui lòng vào đọc những thông tin mới nhất về Chính sách bảo mật và hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ nó. Ngày cập nhật những thay đổi thông tin trong Chính sách bảo mật của chúng tôi đều được ghi rõ ở cuối trang. Vietcurrency.vn luôn cam kết sẽ tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách của chúng tôi liên quan đến toàn bộ các thông tin dữ liệu trực tuyến khác nhau trên trang web của vietcurrency.vn và mô tả cách mà dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng và tuân thủ luật pháp hiện hành.

1.     Sử dụng cookies

Vietcurrency.vn sử dụng hệ thống theo dõi như cookies để tập hợp thông tin kết nối và đánh giá thông tin hoạt động người dùng trang web. Mỗi cookie là một thành phần của dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt web máy tính để máy tính này có thể được nhận biết sau khi quay lại website này. Cookies cho phép web máy chủ nhận ra máy tính của bạn khi kết nối đến trang web và làm cho tốc độ truy cập vào trang web sẽ nhanh hơn so với lần đầu. Cookies cũng có thể được sử dụng để tạo thống kê hoạt động của trang web bằng cách tập hợp và phân tích các cơ sở dữ liệu khác nhau (ví dụ như những trang được xem nhiều nhất, thời gian người dùng lưu lại trên trang web v.v). Chúng tôi sẽ không dùng cookies để giám sát những lần ghé thăm vào trang web của từng cá nhân cụ thể. Ngoài ra, cookies không được sử dụng cho những mục đích khác. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cài đặt thông báo trên trình duyệt khi cookie được lưu trữ vào ổ cứng máy tính. Trong trường hợp bạn không muốn lưu trữ cookie, trình duyệt web vẫn có thể cài đặt chức năng này. Tuy nhiên, để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng, chúng tôi đề nghị bạn không khóa chức năng lưu trữ cookie. Quá trình từ chối nhận cookie vào máy tính phụ thuộc nhà cung cấp dịch vụ phần mềm. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp phần mềm của bạn nếu muốn từ chối nhận cookie. Trong vài trường hợp, bạn sẽ không thể sử dụng một số chức năng nhất định trên trang web nếu cookie đã bị chặn.

2.     Phạm vi sử dụng thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng trang web của vietcurrency.vn trong phạm vi như sau:

-         Họ và tên;

-         Ngày, tháng, năm sinh;

-         Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

-         Số điện thoại, địa chỉ email.

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin kết nối cho mục đích thống kê, quản lí và cải thiện năng suất cho trang web bằng những phần mềm công cụ (ví dụ Google analytics) hay cookies ( xem mục đích sử dụng cookies).

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn (i) để trả lời những thắc mắc mà bạn có về trang web cũng như báo cho bạn biết nếu có bất kì thay đổi nào trên trang web; (ii) cung cấp cho bạn những thông tin bạn yêu cầu ( có trong chức năng đăng kí); (iii) thông báo cho bạn biết những hoạt động cũng như sự kiện khác nhau của vietcurrency.vn.

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn để tiện việc thông báo về những chương trình mà bạn có thể có hứng thú (thông tin quảng cáo, khuyến mãi), trừ khi bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn không muốn nhận những thông tin khuyến mãi từ vietcurrency.vn.

Chúng tôi cũng lấy những ý kiến của bạn trong chức năng bình luận từ trang web hay làm những bản báo cáo, thống kê và khảo sát dấu tên từ dữ liệu mà bạn cung cấp trên trang chủ. Tất cả những ý kiến trên website sẽ được hiển thị dưới dạng giấu tên trừ khi bạn hoàn toàn đồng ý cho thông tin cá nhân của mình được công khai. 

3.     Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ những trường hợp sau: (1) theo yêu cầu của luật pháp hay lệnh từ tòa án; (2) bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ vietcurrency.vn xử lí thông tin hoặc tương tự; (3) tái cơ cấu, thanh lí hay sát nhập doanh nghiệp; (4) để bảo vệ quyền lợi cần thiết của vietcurrency.vn và của những người dùng khác.

4.     Lưu trữ e-mail

Tất cả những e-mail nhận và gửi đều được bảo vệ bởi tính pháp lý, kĩ thuật và trong phạm vi của tổ chức. Những dữ liệu này chỉ được truy cập trong những trường hợp rất đặc biệt theo luật hiện hành (ví dụ lệnh của tòa, điều tra tình nghi tội phạm, vi phạm luật pháp hay vi phạm luật lao động). Truy cập chỉ được cấp cho nhân viên và các chức năng truy cập cũng bị giới hạn (ví dụ luật pháp, kiện tụng, rủi ro). Qui trình thực hiện cũng như tiêu chí tìm kiếm đã được xác định trước. Tất cả các e-mail sẽ được xóa hết sau một khoảng thời gian ngắn. Nếu bạn không muốn vietcurrency.vn lưu trữ những e-mail cá nhân của mình, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên gửi e-mail mang mục đích cá nhân hay không liên quan đến công việc vào hộp thư của vietcurrency.vn.

5.     An ninh và bảo mật dữ liệu

Vietcurrency.vn áp dụng và đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng các biện pháp kĩ thuật và an ninh tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân chống lại sự phá hủy vô tình, phạm pháp, mất mát, tiết lộ trái phép hay xâm phạm với các hình thức bất hợp pháp khác.

Việc truy cập và nhập liệu thông tin trên trang web của vietcurrency.vn được thực hiện bởi người dùng qua mạng internet, một mạng lưới kết nối mở và không an toàn. Cơ sở dữ liệu này thường được trao đổi theo dạng không mã hóa. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật thông tin của bạn khi nó được tải vào trang web. Bạn xác nhận rằng bạn nhận thức được những rủi ro gặp phải khi truyền tải dữ liệu qua lại dưới dạng không mã hóa qua Internet. vietcurrency.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào gây ra trong quá trình truyền tải dữ liệu. Vì vậy, vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kì thông tin cá nhân mang tính tuyệt mật hay nhạy cảm.

6.     Dữ liệu thông tin của bạn được lưu trữ bao lâu?

Vietcurrency.vn lưu trữ thông tin cá nhân thu thập được qua trang web trong thời gian 2 năm. Người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin qua mục Liên hệ tại website http://vietcurrency.vn

7.     Đường dẫn đến những trang web bên ngoài

Từ trang web của vietcurrency.vn bạn có thể truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Chính sách bảo mật này không áp dung cho những trang web bên ngoài. Những trang web này không được quản lí và duy trì bởi vietcurrency.vn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về Chính sách bảo mật cho bất kì trang web khác. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của từng trang web đó trước khi truy cập hay gửi thông tin cá nhân của mình vào.

8.     Cách truy cập vào thông tin của bạn

Bạn được quyền yêu cầu một bản sao về những thông tin cá nhân của mình đã được thu thập và lưu trữ trên trang web của vietcurrency.vn. Bạn cũng có thể yêu cầu chỉnh sửa hay xóa bỏ thông tin của mình theo luật pháp hiện hành qua mục Liên hệ trên trang web http://vietcurrency.vn.

9.     Địa chỉ liên hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lí thông tin của bạn hay Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên trang chủ của trang web hoặc tại địa chỉ: Nhà số 5, ngõ 612, đường Đê La Thành, Phường Giảng Võ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 

Quy chế này có thể sửa đồi tùy theo từng thời điểm và tình hình chung của trang mạng xã hội. Quy chế có hiệu lực từ ngày đăng thông báo.

 

                                                                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                        PHAN ANH DŨNG